Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolováni jejich káceni

Vážení spoluobčané,

novela vyhlášky, která nabývá účinnosti dne 1. 11. 2014, mění některá její ustanovení o ochraně dřevin. Například se zrušuje § 1 písm. c), které pro účely této vyhlášky definovalo plochu zahrady a dřeviny v ní rostoucí, pro něž nebylo třeba povolení ke kácení. Zrušením tohoto ustanovení se nově pro kácení, pro něž není třeba povolení dle § 3 písm. d), týká pouze „OVOCNÝCH DŘEVIN rostoucích na pozemcích v zastavěném území evid. v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří; ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

V praxi to bude znamenat, že pouze ovocné dřeviny na definovaných pozemcích dle KN lze kácet bez povolení. Na ostatní druhy dřevin se opět povolení vztahuje.

Ing. Radka Reváková,
odd. životního prostředí

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.