Nové stromy v Palachově ulici

Technické služby a jejich spolupracovníci z odborné firmy vysázejí cca 50 stromů. Výsadba začne ve směru od Tyršova náměstí a bude pokračovat až po křížení s Puchmajerovou ulicí. V dalším úseku Palachovy ulice není bohužel možno stromy zasázet, brání tomu blízkost inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. V této části ulice nebyly stromy ani před rekonstrukcí. Na jaře příštího roku zde budou vysazeny keře.

Stromy dodala firma Trees z Černého Vola a budou sázeny do prohloubených jam podle zpracované studie. Jámy budou vysypány kvalitní zeminou, stejně tak celé zelené pásy. Zemina se bude lišit podle toho, zda budou sázeny stromy, keře nebo jiný druh zeleně. V rámci přípravných prací při hloubení výsadbových jam bude případná betonová krusta rozrušena tam, kde by bránila zakořenění stromů. Příkop pro sázení stromů, jakkoli se zdá mělký, je dostatečný k tomu, aby v něm stromy zakořenily, resp. budou v něm prohloubeny dostatečné výsadbové jámy.

Po poradě s roztockými odborníky, botaniky a architekty, osázíme ještě v tomto roce některé části Palachovy ulice trvalkami, které snesou i drsnější zacházení od psů či chodců. I tak věřím, že spoluobčané dají přednost upravené ulici před pohodlným vystupováním z aut a budou zejména zpočátku, než se rostliny řádně uchytí, k zelenému pásu šetrní.

V listopadu budou v Palachově ulici provizorně rozmístěny odpadkové koše. Ty do léta nahradíme novým mobiliářem, lavičkami a koši. V letošním rozpočtu již na tyto věci nezbyly prostředky, s jejich rozmístěním zejména ve středovém pásu ulice počítáme v dubnu či květnu. Středový pás se vzrostlými ořešáky bude definitivně upraven zjara.

Je jasné, že nově pojatá ulice s výrazně proměněnou skladbou vozovka - parkovací pás - pás zeleně bude předmětem mnoha diskusí. Osobně jsem přesvědčen, že zúžená vozovka pomůže zklidnit dopravu a že odstavení vozidla na parkovací pruh je výrazně kultivovanější než dosavadní stání na bývalém asfaltovém chodníku. Stejně jako řada spoluobčanů se neubráním dojmu, že projektant měl dopřát vlastní vozovce o deset centimetrů šíře víc, ač podle norem je určitě vše v pořádku. Pokud již dnes zaznívají názory, že to motoristé Palachovou ulicí po novém asfaltu doslova „pálí" jistě se dá přemýšlet o zpomalovacích pruzích, jakkoli s nimi projekt nepočítal.

Údržbě stromů a zeleného pásu věnujeme v příštích letech nemalou pozornost i významnou částku z městského rozpočtu, bez spolupráce a citlivého přístupu spoluobčanů k zeleni se však neobejdeme.

Tomáš Novotný
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Péče o zeleň | Eva Maršíková
Informace ze sociálního oddělení | Miroslava Kalinová
Sbírka pro utečence na Blešáku | Ladislava Jakobová
Slovo starosty | Jan Jakob

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.