Nový rok v Lexiku

Úspěšné ukončení tří projektů má své pokračování. Žádná z aktivit, které jsme nastartovali, nejen díky projektům, nekončí.

Výuka cizích jazyků

V našem vydavatelství Lexik vyšly nové publikace věnující se dys- problematice, ale také čtyři dvojjazyčné (Aj, Nj, Fj, Šj), které dostanou naši studenti k zápisu na druhé pololetí jako dáreček ke studiu. Stále je možné se přidat do již běžících jazykových kurzů na druhé pololetí. Například středeční večerní kurz francouzštiny pro pokročilé by přivítal další studenty k doplnění. Na všechny kurzy se můžete přijít nezávazně podívat a teprve potom se rozhodnout, zdali se přidáte. Pokračují i dětské kurzy v návaznosti na projektovou výuku.

Pedagogicko-psychologická poradna

Projekt Prevence specifických poruch učení jako dobrý start do školy sice skončil, ale hned od 6. ledna 2015 proběhly díky PPP Lexik bezplatné screeningy v šesti mateřských školkách v Roztokách, Libčicích, Úholičkách a v Kralupech. V únoru se chystáme do školek v Úněticích a Horoměřicích. Screeningy jsou orientační vyšetření školní zralosti předškoláků, které pomáhají rodičům zjistit připravenost jejich potomků před zápisem do školy. Naše speciální pedagožka a psycholožka screeningy vyhodnotily a předaly rodičům výsledky. Psychologická poradna dále pokračuje přímým kontaktem na poradna-online@lexik.cz i konzultacemi, individuální, párovou a rodinnou psychoterapií u nás. Taktéž nabízíme program Grafomotoriky pro předškoláky.

Příměstské tábory pro děti

Již nyní můžete hlásit děti na tradiční příměstské tábory. Již čtvrtý ročník populárního Novinářského tábora pro děti 8-14 let se letos bude věnovat zvířátkům. V předchozích ročnících se děti z naší redakce ročenky Roztockého lexikonu, kterou děti vytvářejí, podívaly do zákulisí České televize, Českého rozhlasu, k rotačkám do tiskárny Libertas, a. s., a na další místa, letošní leitmotiv „Svět zvířat“ děti zavede do zákulisí zoologické zahrady, budou pozorovat, fotit, klást otázky na improvizované tiskové konferenci atd. Možná nás navštíví Česká televize s celým svým štábem... Termín je jako vždy poslední týden v srpnu 2015. Tábor S O S. sportovně--turistický chystáme otevřít o týden dříve a bude opět provázen anglickým jazykem.

Nový bezplatný projekt Profesionální péče o děti

Pro ženy 50+ let s trvalým bydlištěm v Praze máme nový bezplatný projekt Profesionální péče o děti. Příprava na písemnou i ústní zkoušku podle nastavených standardů Národní soustavy kvalifikací bude probíhat od konce února do října 2015. Projekt je v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita. Pokud máte ve svém okolí zájemce o tuto rekvalifikaci, rádi jej do programu zařadíme, pište na chuvy@lexik.cz

Mediální kurzy pro laiky i novináře

Ve stálé nabídce máme kurzy mediálních studií pro všechny, kteří chtějí nahlédnout do tajů novinařiny nebo již v médiích pracují a chtějí si doplnit vzdělání, případně pro pedagogy, kteří vedou mediální výuku - Základy redakční práce a Mediální obraz organizace. Nové dvouhodinové semináře na téma Jak uspět při hledání zaměstnání si kladou za úkol připravit například maminky po rodičovské dovolené na proces hledání zaměstnání. Forma je buď jedenkrát večerní setkání na přednášce, nebo měsíční kurz ve skupince maximálně 10 účastníků. Více na www.lexik.cz 

V případě jakýchkoli dotazů pište na info@lexik.cz nebo volejte na 739 035 000.

Za celý kolektiv Lexiku

Mgr. Lenka Červenková
ředitelka

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.