Nový územní plán města a náměty občanů

V únorovém Odrazu byl uveřejněn článek, ve kterém autor doporučoval občanům města podat na radnici náměty pro zpracování nového územního plánu (ÚP) města do konce května. Tato informace není úplně přesná. Občané mohou totiž svoje náměty k ÚP, či jeho změně nebo úpravě podávat prakticky kdykoli.

Pro pochopení možnosti, jak mohou občané vstupovat do tvorby ÚP bude nejlepší, když popíšu co nejsrozumitelněji počáteční fáze tvorby nového ÚP.

Jako první jsou nezbytné podklady. To jsou územně analytické podklady (ÚAP), které poskytne obec Černošice. ÚAP pro město Roztoky ovšem nejsou k dispozici v takovém rozsahu, jak bychom potřebovali, a proto by měly být provedeny ještě doplňující průzkumy a rozbory. Na základě těchto podkladů zformuluje pořizovatel zadání pro nový ÚP. Podněty občanů doručené před zadáním ÚP budou v zadání zohledněny.

Jakmile je zadání ÚP připraveno, následuje proces projednání. V procesu projednání mohou občané podávat připomínky k zadání ÚP.

Z logiky věci plyne, že jestliže někdo nestihl dát námět k ÚP, podá připomínku k zadání ÚP. Po ukončení procesu projednání zadání ÚP rozhoduje zastupitelstvo města o všech připomínkách hlasováním. Některé přijme, jiné ne a tak vznikne Zadání ÚP. Na základě tohoto oficiálního Zadání ÚP zpracovatel připraví návrh nového ÚP. To už jsou ty barevné výkresy s funkčním využitím ploch, návrhem dopravy, zeleně atp.

Vzhledem k tomu, že my jsme nyní ve fázi přípravy podkladů, mohou občané bez obav podávat své podněty i nadále. O tom, že se posuneme do fáze zadání, budou občané jistě informováni v Odrazu a na webu města. Zahájení procesu projednávání Zadání ÚP bude vyvěšeno na úřední desce.

Ing. arch. Olga Vavřínová
zastupitelka za DOST

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.