O čem jednala městská rada v únoru

Bez ohledu na program zimních olympijských her jednali radní 12. února 2014.

Konkurzy na ředitele školských zařízení

Prvním zásadním bodem bylo vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele či ředitelky základní školy, neboť současná paní ředitelka Gabalová podala výpověď z pracovního poměru. Tajemníkem konkurzní komise byl ustanoven tajemník MÚ J. Drda, který dostal za úkol připravit všechny podklady pro zdárný průběh konkurzu. V průběhu března bude Radou města ustanoven pedagog, který bude do jmenování nového ředitele pověřen dočasným řízením školy.

Konkurz na ředitelku vypsala RM také v případě MŠ Havlíčkova, neboť na obsazení této pozice se vztahuje přechodné ustanovení školského zákona o časově omezeném výkonu práce na pozici ředitele. Navíc paní ředitelka Kulhánková informovala pana místostarostu Boloňského, že by s ohledem na svůj věk nadále ráda pokračovala ve své práci již jen jako učitelka MŠ.

Předsedkyní redakční rady Eva Frindtová

Rada potom provedla dílčí personální změny ve svých komisích; mj. odvolala z funkce předsedy redakční rady Odrazu pana V. Dolejšího na jeho žádost a na tuto pozici jmenovala paní Evu Frindtovou, dosavadní místopředsedkyni redakční rady. Také musí urychleně vypsat výběrové řízení na zajištění tisku tohoto časopisu, neboť tiskárna Kavka sdělila, že již není schopna plnit své závazky vůči městu.

Radní projednali a schválili Sponzorskou smlouvu mezi městem a společností PV Roztoky s.r.o., která nám v několika ročních splátkách přinese do rozpočtu města celkem 3 mil. Kč.

Pronájem obecních bytů

V rámci dalšího bodu radní uzavřeli delší proces změn nájemného a nájemních vztahů v městských bytech, když odsouhlasili pronájem čtyř uvolněných obecních bytů novým nájemníkům. Ti je získali na základě nejvyšší nabídky ve veřejné soutěži - tzv. obálkovou metodou. Výše sjednaného nájemného je v podstatě na úrovni tržního nájemného a je mnohem vyšší než ostatní nájemné v obecních bytech.

RM souhlasila s objednávkou originálního mobiliáře (nábytku) pro hřiště v ulici Obránců míru, což bude jistě zajímavé zpestření tohoto veřejného prostoru.

Radní také schválili balík pronájmů obecních pozemků pod soukromými garážemi a přípravné kroky k výběrovému řízení na dodávku a instalaci nábytku do nového křídla ZŠ.

Poděkování pí Aleně Urxové

Závěrem svého jednání ještě radní projednali zápisy ze stavební a školské komise a re-dakčni rady Odrazu. V souvislosti s odchodem vedoucí městské knihovny paní Aleny Urxové do důchodu jí radní vyjádřili poděkování za její dlouholetou obětavou práci pro naše město.

Vzali též na vědomí jízdní řády nové autobusové linky 359, která bude od začátku měsíce března jezdit na trase Suchdol - Únětice -Roztoky (Solníky) - Roztoky (nádraží).

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.