O čem jednala rada

Ve středu 14. dubna vpodvečer se sešlo všech sedm radních, prvně v mírně obměněné sestavě. Projednání sedmadvaceti bodů zabralo pět hodin. Jak už to bývá, některé body běžely jako po másle, o jiných se radní dohadovali složitěji.

Nová osvětlení, přechody i kolumbárium na Levém Hradci

Dobrou zprávou je, že nevyčerpaný příspěvek na provoz Technických služeb ve výši 754 000 korun půjde do opravy veřejného osvětlení v ulici Zahradní, na realizaci dopravních opatření - přechodů, opravu hydroizolace a na dílčí opravy fasády budovy Městského úřadu a také na plánované úpravy na Levém Hradci.

Výstavba dalších školek na dohled

Nabídka na pronájem soukromé budovy za knihovnou pro provozování mateřské školky pro 40 dětí vzbudila zájem všech radních - nepřijatých dětí je totiž stále dost. Padlo tedy rozhodnutí podepsat s majitelem nájemní smlouvu s tím, že celková cena nájmu nepřesáhne 40 000 korun za měsíc. Rada také souhlasila s tím, aby v ulici Palackého vyrostla (za stávající budovou Kaštánku) další budova školky, pro 25 dětí. Její výstavba bude muset být provedena tak, aby byl provoz současné školky v době výstavby nového pavilonu narušen co nejméně.

Pokud obec získá dotaci (žádost byla podána), promění se i současný Kaštánek. Místo stávajícího objektu by pak vyrostl větší, s kapacitou pro 50 dětí. Radní vzali na vědomí, že pozemek normativně odpovídá takovémuto počtu dětí a že je možné zde provozovat dvě budovy mateřských škol.

Čistírna odpadních vod praská ve švech

Intenzifikace čistírny odpadních vod (ČOV) je horkým tématem nejen několika posledních let. V této chvíli máme první část studie proveditelnosti, která analyzuje současný stav a obsahuje návrhy možného řešení. Do konce května budeme znát investiční a provozní náklady na jednotlivé varianty. Ze současného stavu 20 tisíc ekvivalentů (ekvivalent = spotřeba na jednoho člověka) by podle studie mohla kapacita narůst do roku 2020 o 7,5 tisíce ekvivalentů, v maximalistické variantě do roku 2034 o dalších 4,5 tisíce ekvivalentů. Intenzifikace ČOV v Roztokách počítá i s rozvojovými plány Suchdola, Únětic a Statenic, které jsou na toto zařízení napojeny. Je třeba si připomenout, že právě tyto obce byly na základě požadavků vodohospodářských orgánů na roztockou ČOV při předchozí přestavbě odkanalizovány (místo výstavby dílčích malých čistíren v povodí Únětického potoka) a naše čistírna nadále figuruje v závazných rozvojových plánech Středočeského kraje jako spádová. Rozvoj regionu je vodohospodářskou vybaveností přímo podmíněn a na financování nového řešení se musejí podílet všechny zúčastněné subjekty. Stávající kapacita ČOV je prakticky vyčerpána jednak již napojenými subjekty, jednak těmi, kterým provozovatel vydal souhlas k napojení v době, kdy kapacita byla dostatečná. Nové projekty bude možno schválit až po zvýšení kapacity čistírny nebo výstavbě nových zařízení.

Petice proti nadměrné výstavbě v Nádražní

Rada vzala na vědomí petici, která požaduje rozumnou výstavbu v Nádražní ulici. Podpisový arch podepsalo 230 občanů, 119 občanů podepsalo petici elektronickou cestou. Nutno podotknout, že ač je situace pro mnohé z nás více či méně tíživá, panu starostovi se podařilo s investorem vyjednat snížení některých budov o jedno podlaží. Na veřejném slyšení investor také přislíbil navýšení počtu parkovacích míst. Mezi radními zazněly hlasy pro ještě další snížení plánované výstavby. Nutno však podotknout, že dosáhnout takového cíle bude asi obtížně prosaditelné.

Soudní spor jsme prohráli

Nemilou zprávou byl výsledek soudního sporu o parcelu na školní zahradě. Připomeňme, že pozemek zasahující výrazně do školní zahrady přiřkl soud pravomocně soukromé osobě - a město se domnívá, že zcela neoprávněně. Radní neakceptovali požadavek na podanou nabídku na odkup pozemku za přemrštěnou cenu, rozhodli se podat dovolání k Nejvyššímu soudu ČR - už i proto, že místo je určeno územním plánem pro občanskou vybavenost, a nikoli jako parcela pro komerční využití.

Rada se zabývala několika pachty a výrazně tím posílila zahrádkářskou obec v Roztokách, souhlasila s výsledky soutěže na revitalizaci městského bytového domu v Jungmannově ulici, vzala na vědomí výsledek soutěže na zhotovení oplocení pozemku na Levém Hradci a pověřila místostarostu Novotného a odbor správy města, aby v této věci čile konali. Městská rada souhlasila s úpravou cestiček na levohradeckém hřbitově a budoucí úpravou prostranství kolem památníku transportu smrti. 

Marie Šlancarová
místostarostka

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.