O čem jednala rada

Šest hodin zabralo radním projednání čtyřiatřiceti bodů. Vedle schválených účetních závěrek a hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2015 byly schváleny výsledky výběrových řízení na opravy chodníků a revitalizaci vily v Tichém údolí.

Na výčet všech dalších bodů by sotva stačil celý Odraz, přináším zde proto jen krátké shrnutí několika zajímavých bodů.

Zadávací podmínky na výběr zhotovitele územního plánu

Přípravy územně plánovací dokumentace pro naše město jsou v plném proudu. Na lednovém jednání zastupitelé souhlasili s návrhem zadání územního plánu (ÚP). Nyní radní schválili zadávací podmínky pro výběr projektanta na samotné zpracování ÚP. Věřím, že se v září vybraný projektant pustí s chutí do práce a do konce roku 2017 dosáhne náš nový územní plán finální podoby. Do té doby však ještě projde několika kolečky projednávání a připomínkování z řad odborné i širší veřejnosti.

Dobrovolní hasiči budou mít nové dýchací přístroje

Dotaci ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 200 000 korun získají dobrovolní hasiči. Dotace bude využita na nákup čtyř dýchacích přístrojů. Město se bude na spolufinancování podílet 5 procenty, tedy 10 000 korunami.

Hlídací babičky dostaly jednomyslnou podporu

Radní podpořili zapojení města do projektu Trojlístek - náhradní babičky. Už na podzim budou moci využít tuto nabídku první rodiče a jejich děti. Finanční odměna pro náhradní babičku ve výši 60 Kč/hod. je nižší než v komerčním prostředí, což rodičům umožní zvát náhradní babičku domů častěji.

Věřím, že ze strany náhradních babiček (žen nad 50 let) bude dostatečný zájem a projekt se stane nejméně tak oblíbený jako například v Brně, kde služba pomáhá stovkám rodin.

Pořadatelé sportovních a kulturních akcí

Stává se stále častější praxí, že pořadatelé sportovních, kulturních a dalších akcí požádají město o záštitu. Pokud rada záštitu schválí, je pořadatel současně osvobozen od poplatku za zábor. Aby byl přístup ke všem jednotný, rozhodli radní, že záštitu získá automaticky každý, komu bude přidělena dotace či grant z rozpočtu města. Již schváleným grantem je totiž vyjádřena důležitost projektu pro kulturní a společenský rozvoj města.

Marie Šlancarová
místostarostka

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.