O čem jednala Rada města v srpnu

Na své řádné schůzi se sešla RM dne 15. srpna 2012.

Před tím ještě jednala RM dvakrát korespondenční formou per rollam, vždy o jediném bodu. Dne 30. 7. 2012 schválila závěry komise pro hodnocení nabídek na zpracování projektové dokumentace pro dostavbu Základní školy v Roztokách. Vítězem výběrového řízení se stala firma Arch. Design s.r.o., Brno.

Dne 6. 8. 2012 schválila RM návrh výzvy k podání nabídek na výsadbu a obnovu veřejné zeleně v intravilánu města v návaznosti na dotaci Středočeského kraje.

Program schůze 15. 8. nebyl příliš obsáhlý, ale závažnost některých bodů jednání byla velká.

Definitivní konec koncesního řízení

Místostarosta St. Boloňský podal Radě souhrnnou informaci o situaci s koncesním řízením na výběr provozovatele systému vodovodů a kanalizací v našem městě. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyhověl námitce jednoho z odmítnutých účastníků veřejné soutěže a koncesní řízení definitivně zrušil. Více jak dvouletá práce je tak prakticky zmařena. Na základě doporučení právní kanceláře město nevyužilo posledního možného prostředku - žaloby ke správnímu soudu (ani jiného typu žaloby). Průběh soudního projednávání by byl zřejmě zdlouhavý a i finančně náročný. Koncesní řízení bude tedy vypsáno znovu.

RM také schválila

- pronájmy drobných pozemků a bytu v Nádražní ulici čp. 22 (na základě nabídky formou obálkové metody),

- výsledek výběrového řízení na grafika časopisu Odraz a místopředsedkyní redakční rady zvolila paní E. Frindtovou,

- zadávací podmínky pro výběr zhotovitele na rekonstrukci části Smetanovy ulice v Žalově, která bude částečně financována z daru Letiště Praha,

- znění výzvy k předložení nabídek a zadávací dokumentace na vybavení Informačního centra MÚ Roztoky, které se stavebně připravuje v přízemí radnice.

Rada se též zabývala zmatky kolem pronájmu sezónní předzahrádky u Rest Pizzerie v Nádražní ulici, kdy jeden nájemce skončil a druhý začal s provozováním, aniž by byly současně vyřešeny smluvní vztahy s městem.

Bude třída MŠ v sokolovně?

Důležitým bodem bylo jednání o nabídce TJ Sokol Roztoky na umístění jedné třídy MŠ do boční přístavby sokolovny na Tyršově náměstí. S touto nabídkou souvisí i využití části městského parku pro toto předškolní zařízení. TJ Sokol předložil návrh smlouvy s podmínkami, které se městu zdají nevýhodné, proto bude starosta v jednání pokračovat o podmínkách, které navrhla Rada města.

Kromě toho budou prověřovány další možnosti navýšení kapacity mateřských škol v Roztokách.

RM též ustavila pracovní komisi pro přípravu nového územního plánu města ve složení: Stanislav Boloňský, místostarosta, Tomáš Pařízek a Zdeněk Richter, radní.

Změna umístění volební místnosti

V závěru schůze ještě RM projednala a vzala na vědomí několik informačních materiálů, týkající se provozu města, dále informaci o činnosti městské policie, zápisy ze sociální komise a redakční rady, zabývala se průběhem oprav komunikací a chodníků ve městě a špatným stavem vodovodu v ulici Na Valech v Žalově. Rada, v návaznosti na stavební úpravy městského úřadu, rozhodla o změně umístění volební místnosti volebního okrsku č. 4 ze zasedačky radnice na taneční sál ZUŠ v Jungmannově ulici čp. 1020. Tato dočasná změna se týká říjnových krajských voleb. Radní též schválili návrh pana starosty na svolání mimořádné RM dne 29. 8. 2012 (před jednáním ZM).

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.