O čem jednala únorová rada

I březnové jednání rady města se neslo zejména v duchu schvalování výběrových řízení.

Úspěšně se podařilo vysoutěžit rekonstrukci kuchyně v mateřské škole Spěšného, která proběhne v průběhu prázdnin. Byl vybrán i dodavatel vnitřního vybavení budoucích nových tříd školek.

Výběrové řízení na modernizaci informačního systému města bylo úspěšné z poloviny. Zatímco databázové systémy, úřední deska či hardware se podařilo úspěšně vysoutěžit, systém na projektové řízení a hlasovací zařízení nikoli. Modernizace je z velké části financována z dotace.

Po přesoutěžení se nám povedlo vybrat projektanty, kteří budou navrhovat cyklo-stezku přes povodňový val. Vybrali jsme i architekty, kteří zajistí zpracování územních studií pro lokality Solníky a Potoky -Levý Hradec. Bohužel neúspěšní jsme byli v případě soutěže na postavení nového přístřešku u přívozu. Tuto soutěž musíme zopakovat.

Služby spojené s likvidací nebezpečného odpadu bude i nadále zajišťovat FCC Re-gios, a. s.

V neposlední řadě rada schválila výjimku ze směrnice z důvodu časové úspory a mimořádně výhodné ceny pro zhotovení projektové dokumentace společné infrastruktury nezbytné pro výstavbu nové školy v Žalově.

Základní škola

Rada se důkladně věnovala školské problematice. Předně pak formálnímu postupu při přijímání budoucích prvňáčků. Díky souběhu několika lhůt je formální proces poněkud komplikovaný. Všichni prvňáčci budou do školy přijati.

Rada souhlasila s mým návrhem, aby byla upravena projektová dokumentace na rozšíření školní jídelny tak, aby se zároveň rozšířila i o patro výš kapacita školní družiny o dvě učebny.

Rada odsouhlasila příspěvek města na dopravu žáků na plavání. Dále zadala prověření možnosti umístění provizorní kontejnerové stavby čtyř tříd.

Věci majetkové

Projekt průtahu městem je v tuto chvíli ve fázi schvalování územního rozhodnutí. Proto rada města odsouhlasila záměr na rekonstrukci průtahu městem s dvěma drobnými podmínkami.

Byl odsouhlasen dodatek k nájemní smlouvě se sdružením Roztoč na prostor za městskou knihovnou, aby byl umožněn přístup do nové školky za úřadem.

Rada se dále zabývala přehledem pronajatých nebytových prostor města, možností prodeje jedné „předzahrádky“, schválením pronájmu městského bytu 1+1 a možnostmi pronájmu pozemků autoškolám.

Život ve městě

Rada rozhodla o drobné finanční podpoře opravy sochy Ježíše Krista u Husova sboru a vernisáže výstavy v muzeu o Zdence Braunerové. Rada dále zaštítila letošní konání bleších trhů.

Rada podpořila spolupráci se spolkem Ke kořenům s ohledem na zajištění provozu pietního místa na Levém Hradci.

Rada se tradičně věnovala zápisům z komisí (tentokrát se jednalo o komisi stavební, sociální, školskou a redakční radu Odrazu).

Jan Jakob

starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.