O čem jednalo červnové zastupitelstvo

Po měsíci jsme se opět se zastupiteli setkali, abychom projednali a posunuli věci v našem městě zas o kousek dál. Debata nad některými body byla jako vždy názorově pestřejší, dotazy padaly zejména kolem připomínek k regulačnímu plánu Dubečnice. Finanční příspěvek pro naší základní školu naopak schválili všichni zastupitelé jednohlasně.

Návrh územní studie Přívoz nabízí možnosti využití nejen občanům roztockého břehu

Mladí architekti Tomáš Beneš a Ondřej Bartůněk na zastupitelstvu představili studii, která nabízí možnosti využití lokality u přívozu. Realizaci rozdělili do čtyř etap. V první etapě, která je nazvaná Louka u přívozu, je zahrnuta realizace nového přístřešku, přírodního hlediště a mobilního pódia, veřejných toalet a baru. Během druhé etapy s názvem Marina je plánováno obnovení kotviště parníků Praha-Mělník, výstavba bufetu a klubovny. Ve třetí etapě by se měla vybudovat lávka na ostrov, ostrovní pláž, tábořiště a běžecká stezka. Poslední etapou je zpevnění, rozšíření a osvětlení cyklostezky v trase protipovodňové hráze. Nutno podotknout, že v souladu se současným územním plánem, tedy realizovatelná, je pouze 1. etapa, která by měla podle hrubého odhadu stát kolem 6 milionů korun. Celá studie je ovšem podkladem pro zpracovatele nového územního plánu. Studie je k nahlédnutí na stránkách města. 

Připomínky k regulačnímu plánu Dubečnice

Dlouhá diskuse se vedla nad připomínkami vznesenými při projednávání Regulačního plánu Dubečnice. Ekospol požádal pořizovatele RP Dubečnice o připojení pásu veřejné zeleně ke stávajícím stavebním parcelám. Zastupitelé připomínce vyhověli jen částečně. Souhlasili totiž s tím, aby se zelený pás stal součástí pozemků - tedy parcel Ekospolu, ale pouze za předpokladu, že nebude počet parcel navýšen. Zelená plocha tím zůstane zachována a obyvatel nepřibude.

■    Na hřišti u žalovské školy byla odstraněna věž. Na nový herní prvek vzniká studie

Na základě letošní revize hřišť jsme se dozvěděli nemilou zprávu, totiž že životnost věže na žalovském hřišti je u konce. Její další užívání by mohlo ohrozit bezpečí dětí, proto ji bylo nutné odstranit. Studie na nový herní prvek už se zpracovává. Zastupitelé schválili převod 400 000 korun z rozpočtové rezervy na pořízení nového herního prvku. Budeme se snažit co nejrychleji zajistit dodavatele.

■    Zastupitelé podpořili rozvoj školy téměř půl milionem korun

Přestože úhrada nákladů na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků, tedy i na asistenty pedagogů náleží ze zákona krajům (které přerozdělují finance získané od ministerstva školství), přidělené prostředky skutečnou potřebu žáků zdaleka pokrýt nestačí. Zastupitelé proto rozhodli uvolnit z městského rozpočtu mj. i na další potřeby školy téměř půl milionu korun. Na platy asistentů pedagogů bylo uvolněno 110 000 korun, 108 000 korun půjde na výuku angličtiny a 120 000 na školního psychologa, 40 000 poputuje na doplnění programu prevence rizikového chování a 60 000 korun bude sloužit jako motivační příspěvek pro nové učitele.

Marie Šlancarová
místostarostka

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.