O čem jednalo zastupitelstvo

Kvůli opožděnému příchodu některých kolegů začalo poslední prázdninové jednání o deset minut později za účasti dvanácti zastupitelů. Ačkoli bylo na programu jednání i s materiály přidanými na stůl „pouhých" dvaadvacet bodů, poslední byl projednán krátce před třiadvacátou hodinou.

Rušení nočního klidu nelze tolerovat

Na začátku jednání se zastupitelé zabývali stížnostmi týkajícími se rušení nočního klidu.

Přítomný spoluobčan uvedl, že kvůli hlasité hudbě linoucí se opakovaně v pozdních nočních hodinách z restaurace U Koruny nemůže spát. Zastupitelé požádali vedoucího strážníka o důrazné řešení při tomto i obdobných případech, Zastupitelé také uložili vedení města, aby s vedením restaurace projednalo naléhavost dodržování nočního klidu.

Obdobný problém nastává v prostorách sportovního areálu Roztoky - Žalov. Ve stížnosti další spoluobčan uvedl, že nejsou dodržovány provozní hodiny a obyvatelé v blízkém okolí jsou obtěžováni hlukem z rezonující drátěné klece, do které jsou vkopávány míče. V době projednávání tohoto bodu už byla zadaná protihluková studie. Na základě výsledků studie budou podniknuty kroky k nápravě situace.

Prodej městského bytu

Zastupitelé odsouhlasili prodej městského bytu v nástavbě v Braunerově ulici. Půl milionu z celkové částky 2,1 milionu korun bude investováno do opravy střechy bytového domu v Jungmannově ulici a na rekonstrukci bytu ve stejném domě. O využití zbývajících prostředků rozhodnou zastupitelé na dalším jednání. Jasné ale je, že peníze budou využity výhradně na investice a opravy bytového a nebytového fondu města.

20 milionů na parkoviště?

Na závěr večera se rozpoutala velká diskuse nad informaci, kterou uvedl v televizních zprávách náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek. Ve večerních Událostech totiž řekl, že hlavní město Praha nabídlo našemu městu deset až dvacet milionů korun na výstavbu parkoviště P + R u vlakového nádraží jako kompenzaci za újmu vzniklou parkovacími zónami v Praze 6. Ačkoli do této chvíle nikdo z vedení města o podobném záměru informace neměl, zastupitelé informaci kvitovali a uložili panu starostovi, aby v této věci vstoupil s náměstkem pro dopravu v jednání.

Marie Šlancarová
místostarostka

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.