O škole

Základní škola v Roztokách si v posledních letech získala opravdu dobré jméno a procento rodičů, kteří vozí své děti raději do Prahy, výrazně kleslo. Zásluhu na tomto pozitivním vývoji jistě má dobré vedení školy. Ve škole je stabilní, kvalitní pedagogický tým a komunikace mezi rodiči a školou je rovněž na dobré úrovni. Škola získala díky aktivitě jejích vedoucích pracovníků i několik velmi zajímavých grantů, které umožnily dětem nabídnout nadstandardní zájmové aktivity. Nemálo financí z grantů bylo použito i na další vybavení školy, a tak se interiér ZŠ stále vylepšuje (nové, krásné, světlé učebny, nová okna, nábytek, toalety atd.). Byly zakoupeny také nové učební pomůcky jako např. interaktivní tabule, které se staly u dětí velmi oblíbenými. Všech těchto pozitivní změn si mohli rodiče všimnout při dnech otevřených dveří, slyšet o nich v hotelu Academic při oslavách 80. výročí založení roztocké ZŠ nebo se o nich dočíst v Odraze.

Na zmíněné oslavě 80. výročí založení ZŠ Roztoky se mluvilo nejen o minulosti, ale hlavně o budoucnosti školy. Na začátku letošního léta by se mělo začít s přístavbou školy, což bude jistě nelehký úkol nejen pro zřizovatele ZŠ, ale rovněž pro vedení školy a její pedagogy. Měli jsme radost a dobrý pocit, že naše děti chodí do školy, které důvěřujeme a vážíme si také jejího vedení. Proto nás jako rodiče, kteří jsou se školou a s jejím vedením spokojeni, zarazilo zjištění, že je vypsán konkurz na pozici ředitele školy a současná paní ředitelka Mgr. Alena Gabalová se rozhodla konkurzu nezúčastnit.

Někteří si jistě ještě dobře pamatují na situaci před šesti lety, kdy mnoho dobrých pedagogů ze školy odešlo kvůli špatnému vedení. Máme obavy, aby se taková situace neopakovala. Důvěra a dobré jméno školy se dá ztratit velmi rychle, znovu je vybudovat však stojí nemalé úsilí. Paní ředitelka to dokázala, když před 6 lety přebírala školu, ze které rodiče „stahovali“ své děti a přehlašovali je do Prahy. Odvedla obrovský kus práce, který je viditelný. Byli bychom velmi rády, kdyby paní ředitelka ve své funkci zůstala.

Vy, kteří jste konkurz vyhlásili, doufáme, že víte, co děláte.

Maminky prvňáků ZŠ Roztoky:

Lenka Rumlová, Renata Šlossarová, Mgr. Michaela Vránová, Věra Škráčková

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Podpora paní ředitelce | Petiční výbor
Dobra vec se podařila | Vlaďka Drdová
Poslední zvonění | Jaroslav Huk
Škola | Vít Calta

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

O škole

Článek pana starosty Jakoba pokládám za nehorázný. Jednak kopíruje článek pana Pejši, který je zde uveden jako spoluautor a pouze vynechává mimo jiné část, která se velmi necitlivě dotýká současného vedení školy - viz. http://www.robertpejsa.cz/clanky/jakou-chceme-zs-v-roztokach-u-prahy/. Tento článek pan Pejša označil za soukromý názor, který se nevztahuje k ZŠ v Roztokách. Posuďte sami. Cituji představu o řediteli ZŠ: "... osvícená osoba ředitele, který dokáže vytipovat a získat adepty z řad VŠ pedagogů, doktorandů, odborníků z praxe, kteří ve svých oblastech prokazují mimořádnou kvalitu >>> ředitel musí chtít okolo sebe vytvořit tým těch nejlepších pedagogů, nikoliv těch, co jen tiše poslouchají a provádějí příkazy vedení školy >>> základní podmínkou, jak se k tomuto stavu dostat, je oddělení organizačně-řídící funkce ředitele a jeho vedení a následné vytvoření odborného týmu (odborného kuratoria - sboru), který konstantně analyzuje, aktualizuje a vyhodnocuje výsledky vzdělávacího programu, navrhuje jeho změny a aktualizace, které musí být činěny s rozhodujícím vlivem jednotlivých pedagogů, nikoliv oktrojovány vedením školy". Tento soukromý názor je na stránkách Odrazu přejat panem starostou Jakobem a máme tu vynikající podmínky pro opravdu nestranné výběrové řízení. Předsedou výběrové komise je pan Pejša, členy pan Jakob a Drda, který návrh na výběrové řízení podal, i když by jako člen Rady školy měl být nejlépe informován o tom, jaký posun škola v posledních letech zaznamenala. Teoretická práce pánů Pejši a Jakoba, která popisuje, co všechno by škola měla zajišťovat, aniž by se namáhali zjistit, že uvedené aktivity zde samozřejmě probíhají, mne nepřesvědčuje o tom, že budou skutečně objektivními členy výběrové komise. Poslechněte si prosím zvukový záznam z posledního jednání zastupitelstva a udělejte si svůj vlastní názor. Jiří Blažek

Výše uvedený link už není

Výše uvedený link už není funkční - aktuální adresa článku je
http://www.robertpejsa.cz/clanky/-jakou-chceme-zs-v-roztokach-u-prahy-/

AD

Zjištění vize...

Chystá se dostavba roztocké základní školy. V Roztokách historicky jedinečná investiční akce.

Rada města se, na základě podání zastupitele pana Drdy, rozhodla vyhlásit konkurz na ředitele(-lku) té školy. Nikdo z rady ani zastupitelů, proti působení původní ředitelky, za celé její skoro 6-ti leté působení, neměl a nemá, žádné výhrady. Jediným důvodem vyhlášení konkurzu je tedy zřejmě jen možnost ho dle zákona vyhlásit, respektive zjistit tak její budoucí koncepci-vizi. Do toho vstupuje veřejně publikovaný názor předsedy školské komise (do 27.3.) a zastupitele v jedné osobě. http://www.robertpejsa.cz/clanky/-jakou-chceme-zs-v-roztokach-u-prahy-/

Bez kontextu bych ten článek bral jako kritiku vize-směřování Roztocké základní školy. Jako kompetentní kritiku od předsedy školské komise a zastupitele který má velmi dobré povědomí a tom jak má vypadat moderní základní škola.

Nechápu proč se na tu vizi rada neptala předem a přímo u zdroje. Proč? Jaký je váš pohled?

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.