Obecná škola roztocká

Pod dojmy právě přijímané inkluzivní novely školského zákona bych rád navázal na téma „Měla by roztocká základka nabízet matematické třídy?“ z minulého Odrazu.

Matematika
Matematika | ilustrační foto | mF

V mezičase jsme o problematice debatovali jak s občany města Roztoky, odbornou veřejností i s ředitelem roztocké základní školy. Diskuse bude jistě pokračovat i nadále, protože bez podpory školy a rodičů nemá smysl cokoliv zavádět. Zatím jsou reakce většinou kladné, a to i ze strany ZŠ Roztoky. Vnímáme i připomínky nesouhlasné, které reprezentovala například paní Olejníková svým komentářem v Odrazu. Dle našeho názoru by základní školství obecně mělo připravit děti na život, ve kterém by, pokud možno, všechny obstály v neúprosné konkurenci na pracovním trhu a české společnosti. V ideálním případě by u toho dítě mělo rozvíjet svůj specifický talent. Nemůžeme samozřejmě tvrdit, že dítě, které není talentované například na matematiku, není absolutně talentované. Lze i namítnout, že k vyhledávání talentů slouží víceletá gymnázia. To je jistě pravda, ale například mně osobně k cestě na gymnázium pomohla právě „matematická třída“, na kterou jsem začal v 5. třídě docházet, a která možná i moje rodiče upozornila na fakt, že možnost víceletého gymnázia vůbec existuje. Úspěch výběrové třídy z počátku 90. let je aspoň z mé zkušenosti nesporný, ale vděčili jsme za něj v neposlední řadě i výborným učitelům matematiky, což bude alfou a omegou i dnes. Argument, že jsou v Roztokách pouze dvě paralelky, nebude brzy platit a to mírou vrchovatou. Roztoky jsou zároveň spádovou školou i pro okolní obce a ne všichni rodiče chtějí své dítě v 11 letech vypustit samotné do Prahy, ze které se dost často odstěhovali právě kvůli výchově dětí a roztockému klidu.

Zavádění výběrových tříd jde trošku proti současnému inkluzivnímu trendu, který razí Brusel a v rámci novely školského zákona si ho osvojila i současná vláda. Rušení praktických škol sdružujících zaostalejší či mentálně postižené žáky je podle mě zásadní chybou, na kterou doplatí jak žáci praktických, tak i žáci běžných základních škol. Z učitelů se stávají vychovatelé se stále větší odpovědností a stále menšími pravomocemi. Počet asistentů pedagogů možná časem převýší počet žáků a finanční prostředky, které bychom mohli dát kvalitním učitelům, se rozpliznou v průměrnosti. I proto je myslím zavedení matematické třídy vhodné a může kvalitě roztocké základky prospět.

Nyní je čas, kdy mapujeme zájem rodičů a z malého průzkumu, který probíhá na serveru Roztoky.com, prozatím vyplývá, že téměř polovina respondentů náš návrh podporuje a další třetina by výběrovou třídu podpořila, ale spíše v jiném formátu. Budeme proto rádi, když nám svůj názor emailem napíšete i Vy na adresu jandik@odsroztoky.cz.

Ing. Roman Jandík
předseda ODS Roztoky a zastupitel

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.