Obnova zeleně v Palachově ulici

V letošním roce nás čeká rozsáhlá proměna ulice Jana Palacha. Dojde k rekonstrukci asfaltového povrchu v jízdních pruzích, přibude plocha pro parkování a dojde také k rekonstrukci chodníků, kde bude položena nová zámková dlažba.

Zeleň v chodníkových partiích sestávající z kulovitých javorů, které jsou staré přes 60 let, není v dobré zdravotní kondici. Stromořadí je téměř ve všech případech napadeno houbovou chorobou. Koruny stromů jsou dotčené předchozí stavební činností (např. novou ZŠ či rekonstrukcemi RD). Kosterní větve jsou zlámané, a tvoří tak vstupní bránu pro bakteriální či houbové infekce. V předchozím období (od r. 1996 do r. 2012) bylo v chodníkové části postupně rekonstruováno a modernizováno vedení elektrických a telefonních (dříve nadzemních) sítí. Tato činnost byla prováděna v těsné blízkosti kořenových systémů javorů, což je dodnes patrné z asfaltových pásů na površích chodníků. Všechny tyto aspekty přispívají ke špatnému zdravotnímu stavu celého stromořadí.

Plánovaná rekonstrukce ulice Jana Palacha by byla pro stávající zeleň velmi náročná. Došlo by opětovně k narušení kořenových systémů, řada stávajících stromů by bezpochyby uhynula. I pro zdravé rostliny je stavební zásah v takovém rozsahu stres, natož pro postižené. Vzhledem k daným skutečnostem se vedení města přiklonilo k tomu, vyměnit současné kulové javory kompletně. Opíralo se při tom o názory odborné komise životního prostředí i o posudky mapující stav javorů.

Co v Palachově ulici plánujeme? Chceme vysadit vhodnější druhy stromů, pravděpodobně opět javorů, s užší korunou, která nebude poškozována silničním provozem. Zakoupíme vzrostlé stromy, které mají menší pravděpodobnost úhynu a také pohledově působí lépe.

Musíme zdůraznit, že vzrostlé ořešáky ve středovém pásu ulice budou zachovány.

Ke kácení javorů by mělo dojít během měsíce března, před zahájením generální rekonstrukce Palachovy třídy. Nové stromy mohou být vysázeny až po kompletním dokončení povrchů, proto velmi prosíme občany o trpělivost. Pohled na Palachovu ulici zbavenou tradičních javorů bude velmi tristní a budeme ho bohužel muset snášet víc než půl roku. Nové stromy budou vysazeny až v říjnu či listopadu 2015.

Jedna z největších investičních akcí města bude náročná pro obyvatele, dodavatelskou firmu i pro investora, tedy naši radnici. Prosíme o trpělivou spolupráci a věříme, že na jejím konci bude ulice proměněná k nepoznání, moderní roztocký bulvár s novou zelení.

Ing .Radka Reváková, oddělení životního prostředí MÚ
Mgr. Tomáš Novotný, místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.