Ocenění zpětného odběru elektrozařízení ve sběrném dvoře v Roztokách

Město Roztoky má uzavřenou smlouvu se společností ELEKTROWIN, a. s., která provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu (velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí). Tyto výrobky mohou občané odevzdávat ve sběrném dvoře nebo během dvou mobilních svozů nebezpečných odpadů (duben a říjen). Za tři čtvrtletí v letošním roce se v našem sběrném dvoře sebralo 17,14 t elektrozařízení výše uvedených druhů!

Společnost ELEKTROWIN na základě Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci se Středočeským krajem na projektu „Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení ve Středočeském kraji“ udělila městu Roztoky „Certifikát“ za nejlepší výsledek ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů, který převzal místostarosta St. Boloňský a pracovník odboru SRMŽP L. Zeman z rukou hejtmana Josefa Řiháka. Toto ocenění bylo spojeno i s finanční odměnou, město obdrželo šek na dvacet tisíc Kč, které budou využity v odpadovém hospodářství. Finanční odměna nás těší, ale ještě více skutečnost, že občané našeho města berou třídění odpadů a péči o životní prostředí takto zodpovědně.

Veliké díky!

Odbor správy, rozvoje města a životního prostředí
MÚ Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.