Odcházení

Až dostanete do rukou říjnové číslo Odrazu, bude již po volbách. Nemusím mít tedy obavy, že bych tímto článkem nějak ovlivnil jejich výsledek.

Ihned po sečtení hlasů začnou probíhat intenzivní jednání mezi úspěšnými stranami o sestavení „vládnoucí" koalice. Slovo vládnoucí dávám do uvozovek, protože starosta a radní vlastně nejsou nej vyšším orgánem obce - tím je ze zákona zastupitelstvo.

Nová rada i zastupitelstvo se bude personálně zcela určitě značně lišit od předchozího. Vyplývá to z pohledu na kandidátky jednotlivých volebních stran. Odhaduji, že nových zastupitelů bude celá polovina. Jedna volební strana, která v minulém volebním období plnila úlohu často velmi nesmiřitelné opozice, tedy D.O.S.T.., vůbec nepodala kandidátku a také nenajdete na kandidátce mé jméno a R. Šefra. Již to je 6 mandátů a někteří další současní zastupitelé jsou na samém konci kandidátek. 

V roztocké komunální politice jsem působil 25 let, 20 let jsem byl členem zastupitelstva, kromě jednoho období jsem byl současně členem Rady, v letech 2002-2006 jsem byl starostou a v právě skončeném období 2010-2014 místostarostou. Chtěl bych proto poděkovat všem, kteří mi během těch dvou desetiletí pomáhali a se mnou spolupracovali, i těm, kteří mi tak říkajíc „házeli klacky pod nohy“, neboť mě to nutilo k většímu úsilí. Zažil jsem v zastupitelstvu i na radnici krásné okamžiky, když se něco podařilo, i projevy lidské hanebnosti, malosti a egoismu. Těžko říci, čeho bylo více, ale všechny tyto zkušenosti svým způsobem nějak můj život obohatily, i když mě to stálo třeba trochu nervů. Dospěl jsem do penzijního věku, a tak jsem usoudil, že je třeba předat štafetu mladším. Současně ale doufám, že jistá míra kontinuity v práci zastupitelstva a radnice bude pokračovat, protože začínat po volbách vždy od nuly není pro chod obce přínosné. Problém nových zastupitelů je vždy (nejméně první 2 roky) v tom, že nemají dostatek relevantních informací o tom, jak ve skutečnosti správa obce funguje, ani se nevyznají v příslušné legislativě. Já mám spíše problém opačný. Informací již mám tolik, že to prohlubuje moji skepsi k efektivitě současného modelu, založeného na prolínání samosprávy a státní správy. Kromě toho jsem také chtě nechtě musel vzít na vědomí, že se politické klima od doby, kdy jsem do politiky v listopadu 1989 vstupoval, radikálně změnilo. Politika přestala být chápána jako služba obci či státu, ale stala se spíše zvláštní formou podnikání. Vytratil se havlovský idealismus, který byl nahrazen lobbismem. Bylo pro mě stále obtížnější se s takovou změnou vyrovnávat. Komunální politika nasákla všemi nešvary tzv. „vysoké“ politiky. Například zatímco ve většině obcí naší velikosti končí „okopávání kotníků“ soupeřů volbami, v Roztokách vždy pokračovalo celé volební období. 

K nenápadné, ale důležité změně dochází i v oblasti legislativy. Nový občanský zákoník zpřísňuje trestněprávní postih zastupitelů za jejich (i neúmyslné) chyby při výkonu veřejné správy. V žádném případě nechci omlouvat „levárny“ různých „šíbrů“ operujících v politice, ale chyby děláme všichni, byť máme třeba i dobrou víru...

Další změnou, zatím s nejasnými dopady na samosprávu obcí, bude nový zákon o státní službě. Přes některá jeho pozitiva nelze nevidět, že vznikne nevolená a prakticky neodvolatelná vrstva všemocných státních úředníků, v jejichž rukou bude obligatorní moc ve státě. I když se tato změna dotkne obcí jen v menší míře, při styku s ministerstvy to jistě samospráva pocítí. Faktor známosti (se státním úředníkem) tedy opět získá velkou důležitost, ještě větší než příslušnost k právě vládnoucí politické straně (což bylo kritizováno).

Z veřejného života neutíkám, dál budu dění v našem městě - nyní již okem nezávislého pozorovatele - sledovat a komentovat, pokud to bude Odraz tisknout.

Jako teď již řadový občan Roztok chci novým zastupitelům popřát mnoho úspěchů při řízení obce. Pevně věřím, že jejich hlavní vstupní ideou nebude prvoplánové heslo: „doteď bylo všechno špatně, my to budeme dělat úplně jinak“. Nejdříve se prosím trochu rozhlédněte.

Stanislav Boloňský

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

DOST se loučí | Jiřina Roškotová
K výstavbě v Roztokách | Michaela Růžková

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.