Odkaz M. Jana Husa dnešku

Dne 6. července uplyne 600 let od odsouzení a upálení Mistra Pražské univerzity, katolického kněze a charismatického kazatele Jana Husa. Většina lidí zřejmě využije státního svátku k odjezdu na svá letní sídla, aniž by se hlouběji zamysleli nad nešťastným osudem tohoto středověkého intelektuála a reformního teologa. Je to škoda, protože příklad, který nám Jan Hus zanechal, neztratil ani po šesti staletích na naléhavosti.

Zmanipulované slyšení před koncilem, které vyústilo v jeho nespravedlivé odsouzení a krutou smrt na hranici na břehu Rýna, iniciovalo dramatické společenské procesy, které otřásly tehdejším světem a ve středoevropském prostoru zanechaly hlubokou a trvalou stopu. Tato stopa, či spíše jizva, již šest století rozděluje v různé intenzitě českou společnost. Dalo by se říci, že kat spolu s hranicí zažehl i oheň pudových běsů nenávisti, které vyhřezly v celé své šílenosti a stravovaly po mnoho let země Koruny české. Proto má Jan Hus dodnes mnoho (nekritických i kritických) obdivovatelů, ale i přesvědčených odpůrců. Zřejmě proto, že dodnes nebyl plně pochopen a že je mu přičítáno k tíži to, co posléze následovalo... Asi byl nepochopen i proto, že se v kritické chvíli zachoval nestandardně - potlačil pud sebezáchovy ve prospěch své mravní integrity. Neodvolal, co kázal, i když mu bylo nabídnuto relativně přijatelné řešení, neprchl z vězení, i když i tato možnost se nabízela, stál si za svou pravdou a neváhal zesměšnit své věhlasné žalobce - teology a církevní preláty. Byl ovšem také jen člověk, byť výjimečných kvalit, a v kritické při s představiteli církve se dopustil i jedné chyby. Nerespektoval důležitý filozofický princip, že žádná lidská pravda není absolutní, a důležitý předpoklad teologický, že víra musí být podložena osobní pokorou. Jeho omyl spočíval i v tom, že ačkoliv kritizoval církev z její lidské stránky - jako nedokonalé lidské dílo -, nedokázal akceptovat některé logické argumenty protistrany, že např. posouzení hříšnosti „nehodných kněží“ je (resp. bude) čistě v rukou Božích, nikoliv lidských. Na straně druhé většina obvinění, která mu byla vmetena v Kostnici do tváře, neměla reálný základ, byla zmanipulovaná a podpořena křivými svědectvími. Mnoho z toho, co mu bylo dáváno za vinu, byla čistá smyšlenka či účelová konstrukce a spekulace, možná i špatná interpretace. Jan Hus sice ostře kritizoval korupční prostředí církve a vlastně celé tehdejší společnosti, ale nikdy nepodněcoval k násilí, k němuž se posléze uchýlilo radikální křídlo husitů. Zcela proti jeho myšlení bylo obrazoborectví, které tak tragickým způsobem zasáhlo do kulturního dědictví zemí Koruny české. Nikdy se ani otevřeně neztotožnil s tezemi „heretika“ J. Wycliffa, což mu též kladl koncil v Kostnici za vinu. Na rozdíl od něj nezpochybňoval platnost proměnění při mši sv. sloužené „nehodným“ knězem. Byl také velkým ctitelem kultu matky Boží Panny Marie.

Jan Hus byla velká a silná osobnost, které byl cizí názorový oportunismus a mělkost myšlení jeho současníků. Zůstává pro nás proto stále velkým příkladem a výzvou. Doba se sice změnila, ale lidé zůstávají stále stejní.

Stanislav Boloňský

Malý roztocký dovětek

Slyšení mistra Jana Husa před kostnickým koncilem vyobrazil sugestivně a s fotografickou přesností čelný představitel české historizující malby Václav Brožík (1851-1901) na svém rozměrném plátnu (5,5 x 3,5 m) z roku 1883. Obraz existuje ve dvojí verzi, ta známější je vystavena na Staromětské radnici v Praze. Pro nás je zajímavé, že jednomu z českých pánů, přihlížejících procesu (na obrazu stojící zcela vpravo), dal malíř tvář roztockého starosty Matěje Vošáhlíka. Ten byl příznivcem skupiny mladých umělců, kteří se pohybovali v okruhu suchdolského mecenáše umění A. Brandejse. Odtud asi vede zkratka k využití důstojné vizáže roztockého purkmistra pro tuto zakázku zadanou hlavním městem Království českého.

S. B.

Výročí upálení Mistra Jana Husa jsou věnovány tyto akce celostátního významu:

2015: červen až srpen

Letiště Václava Havla Praha:

Výstava „Jan Hus a stopy jeho učení po celém světě“

Výstava v letištním Terminálu 2 (Schengen) přiblíží českým i zahraničním návštěvníkům mezinárodní kořeny učení Jana Husa, a to zejména vliv anglického teologa Johna Wycliffa.

A zejména pak ukáže, jak se Husovo učení a vůbec Husův odkaz hrdinného života v Pravdě rozšířily do mnoha států celého světa. Pořádá spolek Jan Hus 600.

2015: červenec

Slavnostní shromáždění akademické obce Univerzity Karlovy (Velká aula)

Pořadatelem této akce je Univerzita Karlova.

Malý open-air koncert na nádvoří Univerzity Karlovy

U sochy Mistra Jana Husa proběhne asi 40minutový sborový koncert. Pořádá: Univerzita Karlova.

Výroční slavnost „Živý Hus“ ve Valdštejnské zahradě v Praze

Koncert a další kulturní program s duchovním odkazem, konaný 6. července od 16 hodin. Na programu bude například autorská hudba, scénické dialogy živého Jana Husa“ se současníky, interaktivní dílny pro rodiny s dětmi a další. Pořádá spolek České studny.

Bohoslužba

Na této bohoslužbě projevil ochotu mít kázání evangelický farář prof. Jakub S. Trojan, který měl kázání na pohřbu Jana Palacha.

2015: červenec až srpen

Betlémská kaple (lapidárium): Umělecká výstava „Za svou pravdou stát“

Výstava výtvarných děl bude doprovázena unikátním multimediálním projektem (audiovizuální projekcí) známé české výtvarnice Zdeňky Čechové, nazvaným „Odkaz Mistra Jana Husa“. Tato audiovizuální projekce je česko-anglická a bude mít svoji premiéru na vernisáži výstavy 6. července. Pořádá spolek Jan Hus 600.

2015: září

Mezinárodní konference Univerzity Karlovy

Odborná konference o Mistru Janu Husovi, připravovaná ve spolupráci s univerzitou v Kostnici. Pořádá: Univerzita Karlova.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Slovo starosty | Jan Jakob
Mistr Jan Hus | Jarmila Kučerová
Kulatá výročí roku 2016 | Stanislav Boloňský
5 let s vámi | Tomáš Šalamon

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.