Odpady - platit, či neplatit tržně?

V minulých číslech Odrazu vyšlo několik článků zabývajících se problematikou platby za odpady. Názory se různí. Na jedné straně stojí snaha paušální roční poplatek zrušit zcela a zahrnout ho do platby daně z nemovitosti, na straně druhé idea zavést poplatky v závislosti na množství vyprodukovaného odpadu, tj. v závislosti na velikosti popelnice a četnosti jejího vyvážení. Nic nového pod sluncem -stojí zde proti sobě dva běžně používané modely nakládání s odpady. Na první pohled se zdá být výsledek jasný - samozřejmě spravedlivě platit podle množství odpadu, kdo třídí, ušetří si kapsu a kdo ne, ať pěkně cáluje. Například autor článku platí za pětičlennou rodinu nehorázný peníz a popelnici má stále prázdnou (pokud zrovna neuklidí sklep).

Zde je ovšem na místě hlubší úvaha, co se stane ve chvíli, kdy výše vynaložených peněz nebude dána striktně, ale bude na vůli občana. Část obce (chtěl bych věřit, že většina) bude třídit, tak jak třídila dosud, zakoupí možná menší popelnici (neboť dosud ji vyváželi poloprázdnou) a možná mírně ušetří. Zejména pro větší rodiny by to byl určitě finanční přínos - množství vyprodukovaného odpadu z domácnosti není rozhodně lineárně závislé na počtu členů (na rozdíl od paušálního poplatku).

Je mezi námi ovšem mnoho takových, kteří začnou spekulovat, jak ušetřit víc a bez námahy. Popelnici třeba nechají vyvážet méně často, např. jen jednou za měsíc. Co se stane s obsahem po třech nedělích, třeba v létě, nechám na fantazii čtenáře. A že se nám odpad do zmenšené a nevyvážené popelnice nevejde? Šoupnout ho v černém pytli do příkopu u silnice je přece tak snadné. V lepším případě se to nenápadně vyveze do kontejneru před panelák v sousedství. Úklid obce zaplatí občané ze svých daní, popelnici před panelákem chudáci majitelé bytů. Zvýšení zájmu o třídění odpadů to podpoří u velmi malého procenta - ti slušní třídí už dnes, ti druzí třídit rozhodně nezačnou.

Jinými slovy, obávám se, že do některých oborů prostě zásady tržního hospodářství nepatří (někteří ortodoxní zastánci volného trhu jistě teď vyskočí ze židle), zejména v naší společnosti, která tímto směrem ještě bude muset dospět. Smiřme se proto s tím, že platba za popelnice je v našem rybníčku jen další formou daně. A možná ho opravdu zahrňme do daně z nemovitosti, odpadne alespoň trapná administrativa.

Michal Hadraba

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.