Odpověď kolegovi Matasovi (a také nadkolegovi Mgr. Novotnému)

Téměř samé polopravdy napsal předseda Zelených v minulém čísle v reakci na to, že Vítek Calta kritizoval překračování pravomocí místostarostou Novotným. Počínaje tvrzením, že jsem stranickým předsedou pana Calty. Pan Calta není a nebyl členem sociální demokracie a kandidoval za nás jako nezávislý kandidát. Naše volební strana nominovala pana Caltu do redakční rady a starosta jej jako odborníka přizval do dopravní komise.

Ani slovo nenapsal kolega Matas o tom, zda by volený představitel samosprávy měl či neměl překračovat své pravomoce. Zato se věnoval tomu, jak jsem reagoval, když mi ředitel technických služeb odmítl poskytnout informaci, na kterou jsem měl jako zastupitel právo. A jako předseda dopravní komise mám dokonce povinnost o se dopravní značení zajímat.

Nenechal na mně kolega Matas niť suchou. Na jednání zastupitelstva mlčím a hraji karty. Je pravda, že mluvím podstatně méně než kolega Matas. Na rozdíl od něj a jeho dvou kolegyň totiž mluvím jen tehdy, pokud mám k danému tématu co říct. Neopakuji to, co krátce přede mnou řekl někdo jiný, ani se nevracím k již probraným bodům jednání. Takže opravdu mluvím na jednání zastupitelstva méně než někteří Zelení. A karty na počítači o kuřáckých přestávkách skutečně hraji. Potřebuji po těch klínech do hlavy, co dostáváme při jednáních zastupitelstva od třech výše jmenovaných, přepnout na něco jiného.

Oslím můstkem se pak kolega Matas dostal k televiznímu duelu mezi náměstkem primátorky Prahy Petrem Dolínkem a místostarostou Roztok Novotným. Protože jsem si s kolegou Matasem na toto téma dopisoval již před zastupitelstvem, snažil jsem se zjistit, jak se věci mají. Hovořil jsem s primátorkou Prahy i s náměstkem Dolínkem a písemné vyjádření pracovnice kanceláře náměstka Dolínka jsem na zastupitelstvu přečetl.

Dobrý den, jménem nám. Dolínka bych vám ráda v souvislosti s vaším dotazem, týkajícího se " 10 - 20 mil. Kč pro výstavbu parkoviště u nádraží v Roztokách sdělila, že nyní je celá záležitost ve fázi, že návrh bude předložen vedení města, potažmo zastupitelům hl. m. Prahy, kteří jediní mohou realizaci tohoto projektu schválit, nicméně pan náměstek se bude všemi silami snažit ho prosadit.

ALENA HOBRLANDOVÁ

Kancelář náměstka primátorky hl. m. Prahy

Petra Dolínka pro dopravu, sport a volný čas

Zastupitelstvo našeho města pak přijalo usnesení, které ukládá starostovi vstoupit v jednání s náměstkem Dolínkem. Považuji to za vlamování se do otevřených dveří. Mnohem lepší by bylo, kdyby zastupitelé stran, které byly zvoleny do zastupitelstva v Roztokách i v Praze, vstoupili v jednání se svými stranickými kolegy. A požádali je, aby návrh náměstka Dolínka na jednání zastupitelstva hlavního města podpořili.

Zveřejnit článek očerňující těsně před volbami jinou volební stranu tak, aby si vysvětlení, jak to skutečně je, mohli čtenáři přečíst až po volbách, považuji za politicky nekorektní.

Stanislav Čáslavka
zastupitel, předseda MO ČSSD Roztoky

P. S. Ještě jednou ke žlutým čárám.

V Roztokách máme plno žlutých čar. Máme je i u našeho nádraží, kde na nich stojí auta celý den. A našim strážníkům je to jedno. Takže jim asi bude také jedno, zda někdo stojí před vjezdem pana Eibicha. A pokud ne, tak jen díky tomu, kolik papíru se teď kvůli tomu popsalo.

Vítek Calta s policistou nehovořil, proto bych rád upřesnil jeho slova o údajném dodatečném povolení této žluté čáry před vjezdem pana Eibicha. Policista nám doslova řekl: "Nerozumím tomu, proč to tady je, protože je to suplování zákona. No když už je tady, tak ji nechte být, protože její smazání je dražší než její namalování."

Takže, vážení spoluobčané, pokud vám někdo někdy stojí před vjezdem do garáže nebo na pozemek, když pospícháte do práce, je třeba říct si panu místostarostovi. A on vám určitě vyjde vstříc a nechá namalovat před vjezd žlutou čáru. Když jednomu, tak proč ne všem.

A panu Eibichovi bych poradil, když se mu špatně vycouvává z jeho pozemku, tak by si měl zajistit řádně poučenou osobu, která mu bude ukazovat (podle § 23 zákona o silničním provozu). Nebo ať na svůj pozemek couvá. Bude pak vyjíždět popředu a bude mít po problému (pokud mu ale někdo nebude stát na jeho žluté čáře). A pokud o to bude pan Eibich stát, přijedu mu to názorně ukázat. A to mám o trochu větší auto, než je Octavie.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

P+R = Roztoky? | Michael Bernát
Parking či neparking? | Roman Jandík
Doprava | Vít Calta

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.