ODS v Roztokách podepsala koaliční smlouvu s Top 09 a hnutím Sakura

V návaznosti na spolupráci v letech 2010 až 2014 jsme se rozhodli podepsat novou koaliční smlouvu i pro volební období 2014 až 2018. Pro ODS bylo klíčových několik zejména programových a personálních parametrů, o kterých jsme s koaličními partnery dlouze, ale konstruktivně vyjednávali.

Smlouva

Smlouva | ilustrační foto | CC2

Vzhledem k silné pozici Top 09, která má po volbách v zastupitelstvu celkem devět mandátů, bylo pro nás klíčové, abychom v budoucím uspořádání města nehráli druhé housle, ale abychom mohli efektivně prosazovat náš pravicový program, kvůli kterému pro nás voliči hlasovali. Druhým aspektem byly koaliční pojistky, které nám dovolí reagovat na některé možné a nepředvídatelné situace – ty jsou definovány institutem „koaličního veta“. Vzhledem k volebnímu výsledku, který Top 09 opravňuje k nároku na pozici starosty i většinu v radě, bylo toto obzvláště důležité a po debaklu jednání Top 09 se stranou Zelených jsme si to velmi dobře uvědomovali.

Za ODS jsme do vedení na pozici místostarosty prosazovali Jaroslava Huka, který již jedno volební období tento post úspěšně zastával. Na úřadě bude mít částečný úvazek a na starosti bude mít zejména vyhledávání dotačních příležitostí, investice, strategické plánování a výběrová řízení. Já budu v následujícím volebním období vykonávat pozici předsedy Finančního výboru, která je zejména kontrolní.

Co se programu týče, některé programové požadavky byly u všech stran společné a panovala na nich elementární shoda – zmiňme například požadavek na vyrovnaný rozpočet, nezadlužené město, školku, zvýšení počtu odpadkových košů, posílení autobusových linek, protipovodňová opatření nebo nerozšiřování zastavěného území za hranice definované stávajícím územním plánem.

Do koaliční smlouvy se nám podařilo prosadit ale i programové priority, které byly čistě požadavkem ODS:

  • Zvyšování daní a poplatků je tabu – v následujícím volebním období nebudou zvyšovány daně ani poplatky. Toto byl nepřekročitelný požadavek a jsme rád, že na něj koaliční partneři bez větších diskusí přistoupili.
  • Budeme dále masivně investovat do komunikací, infrastruktury a školek – v koaliční smlouvě je vyhrazeno každoročně 12,5 mil Kč na opravy silnic a chodníků. Do rozpočtu na rok 2015 budou převedeny finanční prostředky na nedokončené infrastrukturní projekty z roku 2014 (kanalizace na Žalově, Třebízského, oprava Jana Palacha a Puchmajerova). Dále jsme požadovali, aby byly v roce 2015 opraveny zejména tyto ulice - Plzeňská, Zeyerova, Řadová, Sedláčkova a Vidimova, na které je hotová projektová dokumentace z roku 2014.
  • Snížíme poplatky ze psů na 200 Kč – v tomto bodě jsme přistoupili na koaliční kompromis 200 Kč za každého psa. Náš požadavek (160 Kč) kryl současné náklady, které město má se úklidem psích exkrementů. Vzhledem k plánu na zvýšení počtů košů ve městě jsme tento kompromis akceptovali.
  • Odpadové hospodářství – koalice přehodnotí systém svozů s cílem zajistit co nejnižší cenu pro občany za likvidaci a nakládání s odpady i lepší frekvenci svozů.
  • Chceme jednat o parkovišti P+R v Dejvicích

Ač v rámci stávající koalice panuje mnoho názorových odlišností, daří se nám zatím nalézat shody, což je dobré zejména pro Roztoky a jejich občany. Realita vládnutí a chování některých nových zastupitelů se budou ovšem teprve potkávat s denní praxí.

Roman Jandík
předseda ODS Roztoky

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.