Odstraňování ekologických hříchů

Většina obyvatel našeho města si jistě všimla, že hlavní budova továrny VUAB Pharma „omládla“, neb dostala „nový kabát“. Nejde jen o změnu estetickou, ale i funkční, skrývá se za ní i celková rekonstrukce objektu. Zcela stranou zájmu veřejnosti a tak říkajíc bez televizních kamer však v tomto továrním areálu probíhá již druhým rokem významná ekologická akce, jejímž cílem je zlepšení životního prostředí ve městě.

Firma Dekonta a.s. zde provádí sanaci - odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých v důsledku půlstoletí výroby bývalé Penicilínky, resp. VUAB. Akce, která je plánována až do roku 2019, probíhá pod dohledem Ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí, Povodí Vltavy, KÚ Středočeského kraje, MÚ Černošice, města Roztoky a samozřejmě Ministerstva financí, které je investorem tohoto projektu. Smyslem této sanace, která se realizuje na základě nápravných opatření uložených ČIŽP v roce 2005, je zejména likvidace chemických látek, které ve vysoké koncentraci zamořily výrobní i servisní prostory továrny. Ačkoliv Penicilínka, potažmo VUAB, vyráběla antibiotika, efedrin a další farmaceutické produkty, byla ve své podstatě chemickou továrnou se všemi negativními dopady na životní prostředí. Obyvatelé Roztok vnímali dopady výroby jen v podobě několika druhů nepříjemného zápachu, kterým byli podle směru větru v různé míře obtěžováni; další dopady na životní prostředí zůstávaly skryty a příliš se „neřešily“. Nyní, díky dotačnímu programu ministerstva financí dochází k nápravě starých ekologických „hříchů“. Jde zejména o okolí výrobní haly tzv. Ketolu, pod-základí odstraněných mazutových nádrží a stáčiště mazutu, dále skladu hořlavin tzv. Dachau, butylacetátové jímky, podzemní nádrže Streptomycinu a chemické kanalizace. Hlavní náplní sanace je odstranění zeminy, která byla silně prosycena chemickými látkami, jež ohrožují podzemní vodní zdroje.

V ohniscích největšího zamoření bylo provedeno odtěžení zeminy až do hloubky osmi metrů. Hlavním zdrojem kontaminace této lokality je chemická látka butylacetát, což je průmyslové rozpouštědlo na bázi kyseliny octové využívané ve farmaceutickém průmyslu. Kontaminovaná zemina byla v loňském roce postupně odvezena, vyčištěna a opět navezena zpět. Současně je ze sanačních vrtů čerpána a v několika stupních dekontaminována podzemní voda. Z těchto znečištěných vod jsou odlučovány ropné látky, odstraňovány těkavé organické látky a nakonec jsou čištěny promýváním přes filtry s aktivním uhlím. Účinnost této technologie je deklarována na 90 %. Toto čerpání bude probíhat ještě další dva roky. než zatížení klesne pod přijatelnou mez. Letos na jaře budou rekultivované plochy osety trávou a vnitřní prostory továrního areálu se výrazně změní. Je potřeba říci, že vyčištění tohoto prostoru, které si vyžádá celkově více než 20 mil. Kč, nebude již nikdy stoprocentní, určitá stopa zatížení říční nivy, břehových štěrků a šterkopísků zde patrně navždy zůstane. Přesto je tato akce z hlediska životního prostředí a ochrany našeho zdraví skvělá věc.

Je neuvěřitelné, jak agresivní vůči svému prostředí dokážou být při dlouhodobém působení chemické látky, které prostupovaly základy staveb, stavební konstrukce, betonové podlahy a vany. Byla tedy nutná i demolice podlah a vytěžení zeminy uvnitř budovy Ketolu. Objekt Ketolu bych s jistou nadsázkou nazval „jedovou chýší“ továrny. Před mnoha lety jsem tam byl za plného provozu na exkurzi, ale již po několika minutách jsem musel urychleně na vzduch, protože jsem měl pocit, že umírám. Pálily mě oči a nemohl jsem dýchat. Jak v takovém prostředí mohli zaměstnanci továrny pracovat osm hodin denně, to jsem dodnes nepochopil.

To vše je už naštěstí minulostí. Výrobní i administrativní provozy VUAB Pharma procházejí celkovou obnovou, takže tento podnik může být opět chloubou našeho města.

Stanislav Boloňský

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.