Oprava mýtů ohledně zástavby v Nádražní ulici

Článek pana starosty Jakoba (TOP 09) v minulém Odrazu ohledně zástavby v Nádražní ulici je obratnou a brilantní slovní ekvilibristikou, kterak přehodit vlastní neobratnost na někoho jiného a naznačit, že opozice za všechno může. Vedením města zastupitelstvu předložené návrhy na pořízení regulačního plánu Roztoky - Nádražní ulice, zastupitelstvem města v roce 2011 nepřijaté (za to může opozice) či zastupitelstvem přijaté v roce 2012 jsou kvůli svojí formulaci neplatné.

Z jediného neformálního jednání vládnoucí koalice s DOSTem, byl DOSTem vznesen požadavek na širší diskusi o návrhu zástavby v Nádražní ulici v rámci všech v zastupitelstvu zastoupených stran. Tento požadavek nebyl vládnoucí koalicí akceptován. Proto jsme se jako opoziční zastupitelé za DOST na všech jednáních o zástavbě v Nádražní ulici zdrželi hlasování i jakýchkoli příspěvků do diskuse. Starosta Jakob ve svém článku napsal, „že jsme snad projekt tajili a veřejnost dostatečně neinformovali“, pro přesnost uvedl, že tento projekt byl v Odrazu zmíněn během let 2011-2013 třicetkrát.

I kdyby byl tento projekt zmíněn v Odrazu tisíckrát, veřejnosti byl prezentován až dne 26. 11. 2013, kdy tato veřejná prezentace byla námi i přes odpor vedení města vynucena. Následující den bylo vydáno územní rozhodnutí. Tím se stala jakákoli diskuse čistě akademickou.

Na jednání zastupitelstva města 29. 1. 2014 byla starostou Jakobem předložena nová dohoda s investorem zástavby v Nádražní ulici. Starosta Jakob přednesl do zápisu emotivní prohlášení za TOP 09, že jestliže nebude navržená dohoda schválena, země se otřese a slunce nevyjde. Samozřejmě že přeháním, ale tak nějak to znělo.

Vzhledem k tomu, že rada města přijala usnesení, že se proti vydanému územnímu rozhodnutí odvolá, se emotivní projev starosty Jakoba na jednání zastupitelstva jeví jako velmi zvláštní. Co motivovalo starostu k předložení nové dohody s investorem zástavby, jejíž částí je zpětvzetí odvolání města proti územnímu rozhodnutí?

A co toto zpětvzetí vlastně řeší, když odvolání proti územnímu rozhodnutí podala i občanská sdružení Broukus dollus a Architektura a krajina?

Olga Vavřínová
zastupitelka za DOST

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.