Opravy ulic samozřejmé zůstávali jednou z priorit radnice

V červnovém čísle vyzval kolega zastupitel Roman Jandík vedení města, aby neutuchalo ve snaze budovat a opravovat v Roztokách a v Žalově komunikace.

Stesk na to, že je letos v rozpočtu na ulice ve srovnání s minulým rokem "jen" čtrnáct milionů, není na místě. Vloni jsme dokončili (a zaplatili) Palachovu ulici, bezpochyby finančně i stavebně nejnáročnější rekonstrukci komunikace v posledních letech. Dvaadvacet milionů, které jsme za opravu jednoho z roztockých "bulvárů" vydali (cena je včetně Puchmajerovy ulice), nebude hned tak překonáno. Budou-li finance vydávané na rekonstrukce ulic srovnávány s tímto rokem, budou opravdu vždy krotší. Kolega Jandík ví také velmi dobře, že například rekonstrukci jím zmíněné Plzeňské ulice brzdí minoritní vlastník tamních pozemků, firma Ekospol. Kolega Jandík stoprocentně ví, že Ekospol vlastní ve zmíněné ulici několik málo metrů pozemků - a díky tomu může, natruc, její rekonstrukci blokovat. Projekt připraven je, obec rozhodně žábou na prameni není. Bylo by poctivé to zmínit.

Opravy silnic a chodníků jsou samozřejmě i nadále jednou z priorit vedení města. Jen bychom k nim chtěli pokud možno přistupovat trošku uvážlivěji, radit se s architekty, domýšlet, nakolik budujeme prostředí přívětivé a praktické pro občany a nakolik jen asfaltujeme a vysazujeme vysoké obrubníky tím nejjednodušším, čistě technicistním způsobem. Obsáhle o tom psal městský architekt pan Slavík v minulém Odrazu.

Proto odbor správy města spolu s městským architektem zasáhl i do již rozběhnutých projektů, zadali jsme několik jednoduchých studií různým architektům, většinou roztockým patriotům mladšího data narození. U dalších ulic půjdeme touto cestou již od začátku, od fáze záměru. Na dobudování komunikací by mělo bezprostředně navázat řešení zeleně, kultivace ploch, které zásahem techniky utrpí.

A které ulice budou v následujících dvou letech opraveny?

Ve Smetanově ulici jsme přistoupili k dílčím změnám projektu právě podle připomínek vybrané architektky. Ulice bude nicméně letos dokončena, na jaře pak bude upravena přilehlá zeleň. Co se týká žalovských ulic Pilařova, Příčná, Krátkého a Mühlbergerova, plně dokončena bude letos pravděpodobně pouze ulice Pilařova. Na její opravu nám bezmála milionovou částkou přispělo letiště a peníze jsou zúčtovatelné letos. Zbývající tři ulice budou realizovány jako jedny z prvních v roce 2017, již s připomínkami architektů zapracovanými do projektu. Situaci žalovského čtyřlístku poněkud komplikuje archeologický průzkum, který vyplývá ze zákona a kterému se město nemůže vyhnout, ale zmíněné ulice jsou jednou z našich priorit.

V roce 2016 bude opravena také komunikace a chodník před vchody (v majetku města) před panelovým domem v Braunerově ulici. Oprava proběhne souběžně s dílčí rekonstrukcí a zateplením části panelového domu.

Na kompletní rekonstrukci Braunerovy ulice včetně parkovišť mezi paneláky si bohužel budeme muset nějakou dobu počkat, a to kvůli nedořešeným majetkovým vztahům. Ne všechny pozemky jsou obecní, s majiteli těch zbylých je třeba nalézt shodu, některé dohledat a o jejich majetku uvědomit...

V letošním roce by se nového povrchu měla dočkat také ulice Svojsíkovy sady. Zde půjde o kompletní rekonstrukci a položení nové dlažby. Dík patří tamním občanům, kteří na obnovu ulice přispěli nemalou částkou, resp. věnovali část potřebné dlažby.

V ulicích Havlíčkova, Jeronýmova a Vrchlického budou provedeny dílčí úpravy vstupů do objektů a rekonstrukce chodníků či odvodnění. Bude částečně upravena Kostelní ulička, která se dočká dlažby a povrchového odvodnění ve své nejexponovanější části.

Ještě letos bude zadána architektonická studie a následně vysoutěžen projekt na ulici Kroupka. Jedna z nejzajímavějších roztockých ulic by se tak opravy mohla dočkat už v příštím roce. I v Kroupce, která prochází většinově původní zástavbou a která má pro (nezadýchané?) Roztočáky jistě svůj půvab, bychom rádi viděli kousek zeleně, místo pro odpočinek, zajímavý povrch...

Neopomineme také plácky, veřejná prostranství například v křížení ulic. Ta v Žalově a Roztokách nejsou mnohdy také zrovna potěchou pro oko. Příkladem je třeba žalovská křižovatka Komenského a K zastávce. Rádi bychom ji zkultivovali příští rok, sjednotili mobiliář, upravili zeleň - zkrátka vylepšili křižovatku nejen pro místní, ale i pro návštěvníky směřující k národní kulturní památce.

Vypočetl jsem jen některé zamýšlené úpravy, ty nejaktuálnější. Odraz v horizontu několika měsíců jistě přinese upřesněný výhled ulic, které opravíme v roce 2017, i těch, které jsou ve fázi zadávání studií a projektové dokumentace.


Tomáš Novotný
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.