Otevřený dopis starostovi města Janu Jakobovi, zastupitelstvu a radě města, projednaný na veřejném zastupitelstvu dne 29. 1. 2014

Vážení,

vzhledem k diskusi, která se rozpoutala v minulých dnech na téma přijímání dětí do mateřských škol, jsem se ocitla v situaci, kterou bych ráda uvedla na pravou míru. V aktuálním čísle Odrazu jsem byla paní Urbanovskou nařknuta z korupčního jednání v případě přijetí jednoho z dětí, které navštěvuje naši mateřskou školu. Rodiče tohoto dítěte podali v řádném zákonném termínu odvolání proti nepřijetí své dcery k předškolnímu vzdělávání, které jsem obdržela v době, kdy se v mateřské škole uvolnilo místo po předškolákovi, jehož rodiče se rozhodli změnit své rozhodnutí ohledně odkladu školní docházky. Jednalo se o jediné odvolání, které jsem k danému přijímacímu řízení obdržela, můj postup při přijímání daného dítěte byl tedy zcela v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. Ocitám se v situaci, kdy jsem neprávem očerňována na stránkách městského periodika a zároveň i na stránkách veřejného diskusního fóra, kde se objevují názory o skryté korupci, dokonce i náznaky vedoucí k přesvědčení, že nedodržuji zákonné normy vydané MŠMT. Nejen, že takové jednání poškozuje moji dobrou pověst, kterou mám prý doložit případným vyhlášeným konkurzem, ale také pověst celé mateřské školy, kterou léta buduji za vydatné spolupráce mých zaměstnankyň. Přestože jsem byla do funkce ředitelky znovu potvrzena v červnu, v době po přijímacím řízení, tedy v situaci, která naznačovala, že přijímací řízení proběhlo v naprostém pořádku, postoj některých zástupců města (k nalezení na veřejném portálu) mě vede k přesvědčení, že tento názor nesdílí.

Žádám o vyjádření postoje zřizovatele a veřejné objasnění celé vzniklé situace.

V Roztokách dne 13. 1. 2014

Bc. Jana Kellerová
ředitelka MŠ Spěšného

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.