Oznámení o platbách místních poplatků a označování nádob

Vážení spoluobčané,

Městský úřad Roztoky tímto způsobem upozorňuje na splatnost místních poplatků a sděluje informace potřebné k uskutečnění platby místních poplatků a označení odpadových nádob na směsný komunální odpad.

Dne 31. 4. 2014 končí splatnost poplatků na rok 2014 za psy a dne 31. 5. 2014 za odpady.

Tyto poplatky je možné hradit hotově v pokladně Městského úřadu nebo převodem na účet. Číslo účtu je: 19-0388041369/0800, Česká spořitelna, pobočka Roztoky.

Při platbě na účet je třeba vždy uvádět variabilní symbol, aby bylo možné platbu identifikovat.

Sazby poplatků zůstávají stejné jako v roce 2013:

Druh poplatku

Sazba

Splatnost

Poplatek ze psů za jednoho psa

700 Kč

30. 4. 2014

Poplatek za druhého a každého dalšího psa téhož majitele

1000 Kč

30. 4. 2014

Poplatek za jednoho psa (majitel je poživatel důchodů)

200 Kč

30. 4. 2014

Poplatek za druhého a každého dalšího psa (poživatelé důchodů)

300 Kč

30. 4. 2014

Poplatek za odpady

600 Kč za osobu na rok

30. 4. 2014

Poplatek za odpady za třetí a každé další dítě v rodině (počítají se děti do věku 16 let)

300 Kč za osobu na rok

30. 4. 2014

Od poplatků za odpady jsou osvobozeni občané, kterým je více než 75 let, a občané, kteří více než 6 měsíců v roce pobývají mimo území České republiky.

U poplatku za psy platí úleva 100 Kč ze sazby za označení psa mikročipem.

U plateb za odpady je variabilním symbolem číslo popisné, rok, měsíc a den narození (příklad: datum narození 6. 12. 1951 a číslo popisné 78 - variabilní symbol bude 0078511206). Na základě rozhodnutí zastupitelstva města byly zrušeny sloučené platby.

Není proto možné, bez dalších informací, zaslat pod jedním variabilním symbolem poplatky za celou domácnost. Pokud tedy pošlete platby pouze jedním příkazem, uvádějte prosím do poznámky jména všech osob, za které platíte.

Bez informace v poznámce nebude možné zaslanou platbu rozdělit mezi poplatníky.

Označování nádob na odpady (popelnic)

Dnem 1. 6. 2014 končí svoz popelnic (kontejnerů) označených nálepkou s rokem 2013.

Od tohoto data budou vyváženy pouze popelnice označené nálepkou s rokem 2014. Nálepky s rokem 2014 budou vydávány pokladnou MÚ při platbě v hotovosti nebo na odboru financí při platbě převodem. Pro urychlení procesu kontroly úhrady poplatku prosím vezměte s sebou doklad o úhradě poplatku. Nálepky je třeba si vyzvednout osobně.

Nálepkou musí být označeny všechny nádoby, které mají být vyváženy, vyjma nádob na biologický odpad. Povinnost označit nádobu nálepkou platí i pro osoby osvobozené od poplatku.

Zaměstnanci svozové firmy budou zároveň kontrolovat obsah popelnic a popelnice s nevhodným odpadem nebudou vyváženy.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se místních poplatků můžete kontaktovat odbor financí na telefonních číslech: 220 400 237 nebo 220 400 239.

Za Odbor financí - Dita Walterová
Za OSRMŽP - Ing. Ladislav Zeman

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.