Oznámení o platbách místních poplatků a označování nádob

Vážení spoluobčané,

Městský úřad Roztoky tímto způsobem upozorňuje na splatnost místních poplatků a sděluje informace potřebné k uskutečnění platby místních poplatků a označení odpadových nádob na směsný komunální odpad.

Dne 30. 4. 2015 končí splatnost poplatků na rok 2015 za psy a dne 31. 5. 2015 za odpady.

Poplatek za svoz odpadů má povinnost hradit každý občan do 75 let, s trvalým pobytem na území obce. Dále cizinci s pobytem na území obce a osoby mající ve vlastnictví nemovitost, ve které není nikdo trvale hlášen, ale která je užívána. Poplatek na rok 2015 je ve výši 600 Kč na osobu. Oproti roku 2014 došlo k několika změnám. S platností od roku 2015 je od poplatku osvobozeno třetí a každé další dítě v rodině a dále se částečně osvobozuje od poplatku občan, který se více než 6 měsíců zdržuje mimo území města a splňuje podmínky pro osvobození dle vyhlášky č. 3/2014. Nově se osvobozuje od poplatků ten, kdo prokáže, že hradí poplatek za odpady v místě přechodného pobytu.

Sazby poplatků pro rok 2015

Druh poplatku

Sazba

Splatnost

Poplatek za jednoho psa

200 Kč

30. 4. 2015

Poplatek za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

200 Kč

30. 4. 2015

Poplatek za jednoho psa (držitel je poživatel důchodu)

100 Kč

30. 4. 2015

Poplatek za druhého a každého dalšího psa (poživatel důchodu)

100 Kč

30. 4. 2015

Poplatek za odpady

600 Kč

za osobu na rok

31. 5. 2015

U poplatku za psy byla zrušena úleva za označení mikročipem.

Poplatky je možně hradit hotově v pokladně Městského úřadu, v době pokladních hodin, nebo převodem na účet.

Číslo účtu je: 19-0388041369/0800, Česká spořitelna pobočka Roztoky.

Pokladní

hodiny:

pondělí

8.00-18.00

úterý

8.00-12.00

středa

8.00-18.00

čtvrtek

8.00-12.00

pátek

8.00-12.00

Při platbě na účet je třeba vždy uvádět variabilní symbol, aby bylo možné platbu identifikovat. U plateb za odpady je variabilním symbolem číslo popisné, rok, měsíc a den narození (příklad: datum narození 6. 12. 1951 a číslo popisné 78 - variabilní symbol bude 0078511206).

Na základě rozhodnutí zastupitelstva města byly zrušeny sloučené platby. Není proto možné, bez dalších informací, zaslat pod jedním variabilním symbolem poplatky za celou domácnost. Pokud tedy pošlete platby pouze jedním příkazem, uvádějte prosím do poznámky jména všech osob, za které platíte. Bez informace v poznámce pro příjemce nebude možné zaslanou platbu rozdělit mezi poplatníky a bude vrácena zpět na účet odesílatele.

Označování nádob na odpady (popelnic)

Dnem 31. 5. 2015 končí svoz popelnic (kontejnerů) označených nálepkou s rokem 2014.

Od 1. 6. 2015 budou vyváženy pouze popelnice označené nálepkou s rokem 2015. Nálepky budou vydávány pokladnou MÚ při platbě v hotovosti, nebo na odboru financí při platbě převodem. Pro urychlení procesu kontroly úhrady poplatku prosím vezměte s sebou doklad o zaplacení. Nálepky je potřeba si vyzvednout osobně, případně je možné si požádat o jejich zaslání poštou.

Nálepkou musí být označeny všechny nádoby, které mají být vyváženy, vyjma nádob na BIO odpad. Povinnost označit nádobu nálepkou platí i pro osoby osvobozené od poplatku.

Zaměstnanci svozové firmy budou zároveň kontrolovat obsah popelnic a popelnice s nevhodným odpadem nebudou vyváženy.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se místních poplatků můžete kontaktovat odbor financí na telefonních číslech: 220 400 237 nebo 220 400 239. Pro dotazy týkající se svozu odpadů můžete kontaktovat Ing. Zemana na telefonním čísle: 220 400 217.

Za Odbor financí - Dita Walterová,
Za OSRMZP - Ing. Ladislav Zeman

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.