Oznámení o platbách místních poplatků a označování nádob

Vážení spoluobčané,

Městský úřad Roztoky tímto způsobem upozorňuje na splatnost místních poplatků na rok 2016 a sděluje informace potřebné k uskutečnění platby místních poplatků a označení odpadových nádob na směsný komunální odpad.

■    Dne 30. 4. 2016 končí splatnost poplatků za psy na rok 2016.

Poplatek za jednoho psa na rok 2016 je ve výši 200 Kč a 100 Kč na jednoho psa, jehož držitel pobírá důchod.

Poplatek za psa se platí od věku tří měsíců psa, povinnost přihlásit psa je do 15 dnů od pořízení.

■    Dne 31. 5. 2016 končí splatnost poplatku za svoz odpadů na rok 2016.

Poplatek za svoz odpadů má povinnost hradit každý občan do 75 let s trvalým pobytem na území obce. Dále cizinci s pobytem na území obce a osoby mající ve vlastnictví nemovitost, ve které není nikdo trvale hlášen, ale která je užívána. Poplatek na rok 2016 je ve výši 600 Kč na osobu. Od poplatku je osvobozeno třetí a každé další nezletilé dítě v rodině a dále se částečně osvobozuje od poplatku občan, který se více než 6 měsíců zdržuje mimo území města a splňuje podmínky pro osvobození dle vyhlášky č. 5/2015 Města Roztoky. Od poplatků je možné osvobodit i občana, který prokáže, že poplatek za svoz odpadů hradí v místě přechodného bydliště.

Poplatky je možné hradit hotově v pokladně Městského úřadu Roztoky (v době pokladních hodin), nebo převodem na účet.

Pokladní hodiny:    pondělí 8.00-18.00

  úterý 8.00-12.00 

  středa 8.00-18.00 

  čtvrtek 8.00-12.00 

  pátek 8.00-12.00

Číslo účtu je: 19-0388041369/0800,

Česká spořitelna, pobočka Roztoky.

Při platbě na účet je třeba vždy uvádět variabilní symbol, aby bylo možné platbu identifikovat. U plateb za odpady je variabilním symbolem číslo popisné, rok, měsíc a den narození (příklad: datum narození 6. 12. 1951 a číslo popisné 78 - variabilní symbol bude 0078511206).

V případě, že budete hradit poplatek za více osob jedním příkazem, do poznámky pro příjemce vždy uvádějte jména všech osob, za které poplatek hradíte. Poplatky za více osob, u kterých nebude možné poplatníky identifikovat, budou vráceny zpět na účet, ze kterého byly zaslány.

Označování nádob na odpady (popelnic)

■ Dnem 31. 5. 2016 končí svoz popelnic (kontejnerů) označených nálepkou s rokem 2015.

Od 1. 6. 2016 budou vyváženy pouze popelnice označené nálepkou s rokem 2016. Nálepky budou vydávány pokladnou MÚ - při platbě v hotovosti, nebo na odboru financí - při platbě převodem. Pro urychlení procesu kontroly úhrady poplatku prosím vezměte s sebou doklad o zaplacení. Nálepku je potřeba si vyzvednout osobně, případně je možné si požádat o její zaslání poštou. O zaslání nálepky je možné požádat telefonicky na číslech: 220 400 237, 220 400 219 a 220 400 239.

Nálepkou musí být označeny všechny nádoby, které mají být vyváženy, vyjma nádob na BIO odpad. Povinnost označit nádobu nálepkou platí i pro osoby osvobozené od poplatku.

Zaměstnanci svozové firmy budou zároveň kontrolovat obsah popelnic a popelnice s nevhodným odpadem nebudou vyváženy.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se místních poplatků můžete kontaktovat odbor financí na telefonních číslech: 220 400 239, 220 400 237 nebo 220 400 219.

Pro dotazy týkající se svozu odpadů můžete kontaktovat Ing. Zemana na telefonním čísle: 220 400 217.    

Za odbor financí

Dita Walterová

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.