Papež František se vyjádřil k ochraně životního prostředí

Že se současná hlava katolické církve papež František vyjádřil k současné situaci v oblasti ekologie obecně a ochrany životního prostředí zvláště, asi řada čtenářů Odrazu zaznamenala. Možná vás ale překvapí, když se podíváte na zveřejněné dílo: Laudato si' (Buď pochválen) podrobněji.

Papež vydal toto dílo, na kterém pravděpodobně spolupracovalo několik předních odborníků římskokatolické církve, jako encykliku o péči o společný domov v květnu 2015. To znamená, že nejde jen o nějaké oficiální prohlášení, ale závazný pokyn pro ty, kteří se hlásí k této církvi, ale také naléhavou výzvu pro všechny lidi dobré vůle. Na tiskovou konferenci, kde byla encyklika představena, byli pozváni nejen zástupci křesťanských církví, ale i jiných náboženských směrů, a vědci, kteří o sobě prohlašují, že jsou ateisty. Mnozí publicisté považují vydání spisu za přelomové. V každém případě je to v moderní době poprvé, kdy se nejvyšší představitel církve vyjadřuje takto podrobně k otázkám životního prostředí.

V dějinách církve to ovšem poprvé není. Sám autor na to poukázal tím, že přijal jméno František, podle sv. Františka z Assisi, který je patronem ekologů a už od úsvitu dějin církve hlásal pokoru a sounáležitost (jednotu) člověka s přírodou.

Rozsah práce přesahuje možnosti tohoto příspěvku, ale chci zdůraznit jednu z hlavních zpráv encykliky: "Lidstvo je stále schopné společně pracovat na budování našeho domova (rozuměj světa)." Jeho pohled je ale zaměřený nejen na empirické postupy a hodnocení, ale spíše na hlubší příčiny současného, krizového stavu. Opouštění morálních a duchovních hodnot. Užívá pojem "integrální ekologie". Tento pojem se týká nejen popisu současného stavu (kapitola první - Co se děje v našem domě), ale hlavně pojmenování příčin tohoto stavu a hledání cesty nápravy.

Jedním z hlavních důvodů krize je, podle této knihy, životní styl, který nám diktuje současný ekonomický systém: "použij a vyhoď". Nadřazení ekonomického obratu nad hospodárnost a nad morálku je podle papeže cestou do záhuby. Autor knihy si všímá hlavně sociálních aspektů, které se v celosvětovém měřítku projevují a ovlivňují dění ve světě. Zhoršování životního prostředí na jedné straně prohlubuje svými dopady ožebračování lidí ve značné části světa, na straně druhé vede k nesmyslným ziskům v rukou velmi úzké skupiny lidské populace. Narůstání nerovností vede nutně ke krizím, kterých jsme v současnosti svědky (války, uprchlická krize) a které by se mohly, pokud nebudou řešeny, stupňovat.

František se obrací s výzvou ke každému, zejména politikům, abychom se vymanili ze současné logiky přílišného důrazu na efektivitu a bezprostřední dopad. Vyzývá k "ekologické konverzi (obrácení)". Za zásadní považuje výchovu zacílenou na jiný životní styl, včetně třídění odpadů, neplýtváním energiemi apod. Motem je, zdá se, jedna z myšlenek: "Střídmost, prožívaná ve svobodě a uvědoměle, osvobozuje."

Takto jasně formulované požadavky a určení priorit pro velkou část křesťanů vyvolávají samozřejmě silný odpor vlivných ekonomických struktur, který se projevuje v různých oblastech mimo jiné i v mediích, kdy na Františka, který bezpochyby má velkou odvahu, útočí nevybíravými prostředky. To ostatně v dějinách není nic nového... On tomu však čelí s nadhledem: "Štěstí vyžaduje umět se omezit v potřebách, které nás ochromují, abychom tak zůstali otevřeni pro četné možnosti, jež nám život nabízí."

Napsal jsem toto upozornění na zajímavou knihu, protože si myslím, že přesahuje svým významem množinu lidí, kteří se hlásí ke křesťanství. 

Martin Štifter

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.