Péče o zeleň

Nabízíme vám stručný přehled činností oddělení ŽP provedených v průběhu roku 2015. Nejde o to, poskytovat jen data a informace, ale o úvahy o tom, jaké naše zelené město bude. Nerozhoduje o tom výše finančních prostředků či politická rozhodnutí, ale míra vyzrálosti společnosti jako takové, smysl pro zodpovědnost, pořádek, estetiku, ale také vizionářství, kreativitu a snahu vytvářet trvalé hodnoty. Nezapomínejme, že pracujeme s živým organismem, který prochází vývojem, zraje a stárne. Proto se občas musí některá část zeleně obnovovat.

1. V únoru jsme nechali ošetřit zdravotním řezem park na Tyršově náměstí.

2. Byl vypracován odborný posudek na aktuální stav tří památných stromů, následně byl zdravotním a redukčním řezem ošetřen buk lesní a platan javorolistý. Práce byly provedeny stromolezeckou technikou.

3. Dále byl ošetřen solitérní jedinec jasanu ztepilého Na Koruně.

4. Před začátkem rekonstrukce ul. Jana Palacha byly odstraněny javory.

5. V květnu jsme vysadili 3 ks nových jírovců na parkovišti Koruna.

6. V prostoru u bytových domů v ul. Masarykova a Nerudova jsme vysadili 3 ks okrasných jabloní spolu s novou výsadbou živého plotu.

7. Velká rekonstrukce záhonů proběhla také u domu s pečovatelskou službou, kde došlo k celkové opravě závlahového systému a dosadbě trvalek.

8. Další dosadba dřevin proběhla v lokalitě U Křížku.

9. Následoval výsev letní louky v parku na Tyršově nám.

10. Středový pruh ul. Jana Palacha - výměna 1 ks mladého ořechu, který stagnoval v růstu.

11. Výsadba trvalkových záhonů v ul. J. Palacha, včetně osázení středového oválu dispozičně propojeného s parkem na Školním náměstí.

12. Ozelenění části ul. Nádražní - prostor informačních tabulí.

13. Dětské hřiště Obránců míru: - výměna 2 ks uschlých jeřábů.

14. Mateřská škola Kaštánek v ul. Palackého - instalace a osázení velkoobjemových zahradních truhlíků.

15. Sportovní areál Žalov - opěrná zeď u tříděného odpadu - prostor osázen trvalkami.

16. Obnova stromořadí ul. Jana Palacha - výsadba nových javorů spolu s výsadbou keřového patra jako podrostu jednotlivých dřevin.

O zeleň pečují TS města Roztoky. Udržují výsadbové mísy, provádějí pletí, sekání travního porostu, zalévání, zajišťují redukční řezy dřevin, řez živých plotů a další činnosti. Spolupracujeme s odborníky, a to jak na poli projektových příprav, konzultací a poradenství, tak i na poli samotných realizací. Touto cestou bychom všem zúčastněným rády poděkovali za spolupráci a vysokou profesionalitu. Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2016. 

Za oddělení životního prostředí

Eva Maršíková
Radka Reváková

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.