Perspektiva dětských lékařů v Roztokách

Více než rok a půl jsme se zabývali situací, na kterou nás upozornilo několik roztockých maminek. Nebyly spokojeny s tím, že se ve stávajícím zdravotnickém zařízení v Havlíčkově ulici velmi často měnili pediatři, někdy i dvakrát ročně. Situace se žel bohu nezlepšila ani poté, co jsme se s provozovatelem - dnes již bývalým - tohoto zdravotnického zařízení sešli a snažili se s ním dohodnout, aby reflektoval kritické připomínky dětských lékařů (svých zaměstnanců) a zamezil jejich častému střídání. Jakkoli jsme museli uznat, že situace na trhu práce je právě u dětských lékařů kritická (česky řečeno - je jich málo a současné podmínky ve zdravotnictví nijak zvláště neumožňují doufat ve změnu), přesto jsme se nebyli ochotni s daným stavem smířit.

S povděkem jsme proto kvitovali iniciativu roztockého občana pana Kalhouse, který nám doporučil pediatričku MUDr. Kateřinu Malou. Následovalo několik schůzek, jednání a rozhovorů. Protože bývalý provozovatel dětské pediatrie dával najevo, že by jakoukoli podporu dalšího pediatra vnímal jako nevhodnou a obcí podporovanou konkurenci, rozhodli jsme se nabídnout MUDr. Malé prostory stávajícího Úřadu práce v Havlíčkově ulici. Ten je velmi málo vytížen a jeho vedení mělo v minulosti zájem naši obec opustit. Úřad sídlí v obecním objektu a my jsme byli schopni budoucímu nájemci garantovat obdobné, ne-li identické podmínky, jaké měl dlouhá léta majitel sousedního pediatrického zařízení.

Paní doktorka souhlasila a výsledkem našeho dlouhodobého snažení je podpis memoranda, ujednání o tom, že v jarních měsících (optimálně v březnu, věříme ale, že nejpozději v červnu) zřídí pediatrickou ordinaci s každodenním provozem. Dosavadní jednání s paní doktorkou byla velmi korektní a snad neuděláme chybu, když napíšeme, že v její osobě do Roztok přijde usměvavá a sympatická odbornice. Memorandum schválila městská rada a bylo o ní informováno zastupitelstvo. Držte nám prosím palce, ať rekonstrukce objektu proběhne bez zádrhelů, ať věc nezbrzdí byrokracie či příliš chladná zima. Pokud se v obecní kase najde dostatek prostředků, rádi bychom přeměnu stávajícího úřadu práce spojili s vylepšením sousední klubovny pro seniory. Dětský pediatr ale bude mít přednost. Přejeme si v obci zkušeného praktika, který dělá takříkajíc "sám na sebe", je motivován a má ambici být vyhledávaným rodinným lékařem.

V tomto kontextu je třeba zmínit i fakt, že dosavadní provozovatel pediatrické ordinace (a nájemce obecních prostor) Ing. Šalamon prodal svou firmu společnosti Česká nemocniční s.r.o. Město o tomto kroku neinformoval, jednání se zástupci nové společnosti nás teprve čeká. Připomeňme, že pediatrické ordinace sídlí v objektu, který patří městu, na tom se nic nemění. Zástupce nové společnosti jsme do vydání tohoto čísla stihli kontaktovat pouze telefonicky a ujistil nás v tom, že stávající lékaři zůstávají, rozsah poskytování pediatrické péče by tedy neměl být ohrožen.

Marie Šlancarová,
místostarostka

Tomáš Novotný
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.