Pikantní starostenské rady

Pan starosta se v minulém ODRAZu při kritice doktora Šalamona oháněl výší investičních výdajů, které se realizovaly za „jeho starostování“.  V následujícím textu si dovolím lehce polemizovat, zda to byla jen zásluha „jeho starostování“, a zda koaličním partnerům patří pouze poděkování.

Daně
Daně | ilustrační foto | mF

Vyšší množství investic je možné realizovat dvěma způsoby. Zvyšováním příjmů (daní) nebo snižováním provozních výdajů a zde se ODS s koaličními partnery často neshodne. Výše investic je jen jedním z ukazatelů, ale o efektivitě úřadu hovoří spíše pokles provozních výdajů. Když porovnám rozpočet roku 2010 (minulé vedení města) a 2012 (současná koalice) a abstrahuji od nákladů na vodohospodářskou infrastrukturu, silnice a dalších položek majících spíše investiční charakter, mohu konstatovat, že za starostky Vavřínové se nejenže neinvestovalo, ale provozní náklady úřadu dosahovaly neuvěřitelných 74 mil. Kč. Oproti tomu byly porovnatelné výdaje roku 2012 na úrovni 67 mil. Kč. Ročně tedy město spoří 7 mil. Kč.

Jak sedmimilionová provozní úspora vznikla?

První vlna rozpočtových škrtů přišla při přípravě rozpočtu na rok 2011, což bylo několik týdnů po volbách, v době, kdy firma spravující finance absolutně nefungovala a teprve vznikal finanční odbor. Drtivá část úspor pak vznikla až při schvalování rozpočtu na rok 2012, kdy jsme již měli znovuobnovený a stabilizovaný finanční odbor a roční zkušenost s chodem úřadu. Většina návrhů na snížení, které tehdy rada města dne 30. listopadu 2011 schválila, byly návrhy ODS. Proto mně přijde lehce úsměvné, když pan starosta píše, že provozní úspory a navýšení investičních výdajů se podařilo za jeho starostování.

Po radě města jednalo o rozpočtu na rok 2012 i zastupitelstvo, které provedlo některá dílčí navýšení a rozpočet schválilo jako schodkový, což bylo porušením koaliční smlouvy a proto ODS tehdy v květnu 2012 vyvolala jednání o dalších rozpočtových úpravách. Velmi živě si na toto jednání pamatuji, protože jsem tehdy byl za ODS jednáním pověřen já. Za TOP 09 byl přítomen pan starosta Jakob a za hnutí SAKURA pan místostarosta Boloňský. Očekával jsem, že každý z nás přijde s nějakým dílčím návrhem na úspory. Za ODS jsem přinesl návrh dalších škrtů v řádech několika milionů korun.

Pikantní bylo, že pánové Jakob a Boloňský přišli s jediným návrhem na krytí rozpočtového schodku, a sice s plánem na zvýšení daně z nemovitosti na trojnásobek a to bez jakéhokoliv rušení poplatku za svoz odpadu, s kterým dnes mediálně operují. Následovala koaliční rozepře, a kdyby byl tento návrh, jdoucí proti pravicovému programu i zdravému rozumu, přijat, byla ODS připravena vypovědět koaliční smlouvu a odejít do opozice. To, že se nám následně podařilo vyjednat aspoň nějaké úpravy a zamezit snahám o zvyšování daní považuji za jednu z výher ODS v současné koalici.

Roman Jandík
místostarosta města Roztoky za ODS

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.