Plán (?) rekonstrukce komunikací

„Na únorové radě města byl schválen plán rekonstrukce komunikací. Je to výchozí dokument, který zmapoval, v jakém stavu silnice a chodníky v Roztokách jsou, kde již je vyhotovena projektová dokumentace a kde není. Výsledkem je pořadí ulic, podle kterého by měly být opravovány, a to nejen v tomto volebním období.“

A tohoto plánu se budeme držet zuby nehty bez ohledu na politickou příslušnost, a kdo kde bydlí. Dokonce jsme jej vytesali do kamene zdi Městského úřadu, bohužel jej však zedníci zahodili omítkou, ale i tak je uchován pro příští generace. Doufáme, že tohoto plánu se budou držet i politické reprezentace zvolené v příštích obdobích, protože tento plán byl zpracován zcela nestranně a objektivně.

Pokud si kladete otázku, jestli si z Vás nedělám tak trochu legraci, zasloužíte si vysvětlení: První tři věty tohoto článku nejsou slova moje, ale slova pana místostarosty Romana Jandíka z dubna 2012. Přečtěte si ty první tři věty ještě jednou prosím, případně nalistujte Odraz 4/2012, kde si je můžete přečíst v originále. Proti takovémuto plánu asi nelze nic namítat, koneckonců je to vcelku správný a logický krok vytvořit seznam ulic, které doposud nemají žádný zpevněný povrch (asfalt nebo dlažbu), přiřadit jim prioritu (dopravní tepna je asi důležitější než slepá ulice) a zohlednit skutečnost, že minulé vedení města již nechalo vypracovat projekty na rekonstrukce některých ulic (šetrný hospodář vždy využije, co již bylo uděláno, aby peníze nebyly vyhozeny oknem). Tedy jediná potíž se slovy pana místostarosty Jandíka je ta, že nebyla platná ani jeden rok. Plán rekonstrukce komunikací v Roztokách pro rok 2013 a 2014 se totiž od tohoto plánu odlišuje (vycházím z informace, kterou mi zaslal Městský úřad). Tedy, co mělo platit roky a přetrvat volební období, platilo pouze první rok, a to ještě necelý.

Porovnáme-li plán oprav schválený radou města v únoru 2012 s letošním plánem oprav, zjistíme, že následující ulice ještě loni opravu potřebovaly a byly vyhodnoceny jako prioritní, avšak letos toto již neplatí: ulice Čakov (recyklát) - loni priorita č. 2, letos není v plánu vůbec, ulice Sedláčkova a Krásného - loni priorita č. 3, projekt k dispozici, letos odročeno na rok 2014 (nezapomeňme, že příští rok lze plán opět změnit), ulice Haškova se spojkou s Olbrachtovou - loni rovněž priorita č. 3, projekt k dispozici, letos však není v plánu ani na rok 2013 (!), ani na rok 2014 (!). Letos se však naopak do plánu rekonstrukcí dostala ulice Spěšného (mezi Haškovou a Bráfovou), chodník v Olbrachtově ulici (Usnesení Rady města 36-2/13) a trochu kuriózně spojka mezi Haškovou a Olbrachtovou. Nemohu se ubránit dojmu, že korupční potenciál takovýchto změn je vysoký. Chodník obyvatelům Olbrachtovy ulice rozhodně přeji, jenom bych rád věděl, co je třeba udělat, aby se městská rada zabývala i jinými chodníky v podobném stavu a rozhodla o jejich opravě/rekonstrukci. Tato otázka není řečnická. Opravdu by mne zajímalo, proč se živičný povrch dělá zrovna v ulici Olbrachtově, ne např. v Palackého ulici. Odpovědi na následující otázky by, myslím, zajímaly mnoho roztockých obyvatel: Proč na městském úřadě leží hotové projekty na rekonstrukci komunikací, a místo jejich realizace se vypisují výběrová řízení na projekty jiných ulic? Mohl by prosím někdo z radních tohoto města vysvětlit, jak se během roku 2012 zásadně zlepšil stav komunikací, které ještě loni měly přiřazenu prioritu k rekonstrukci, a letos ji již nemají? Proč ze seznamu zcela vypadla Haškova ulice, která je nezpevněný tankodrom dopravně obsluhující nemalou část Roztok, projekt na její rekonstrukci je již léta hotov, ale ten nehybně leží ve skříni odboru správy a rozvoje města? A proč je schválena rekonstrukce spojky mezi Haškovou a Olbrachtovou, kde sice nikdo nebydlí, ale zato již asfaltový povrch má??? Vřele doporučuji udělat si procházku a prohlédnout si povrch této krátké spojky. Radím zvolit cestu přes ulici Olbrachtovu, protože v Haškově zapadnete do blátivých louží. Se zvláštním důrazem doporučuji tuto procházku úředníkům odboru správy a rozvoje města Městského úřadu, Radě města a všem daňovým poplatníkům, aby viděli, jak se bude mrhat jejich penězi, zatímco sousední Haškova zůstane blátivý tankodrom.

Žádám městskou radu a městský úřad, aby bezodkladně započali s rekonstrukcí ulic, které nemají zpevněný povrch a kde je již k dispozici projektová dokumentace. Peníze dnes určené na nové projekty nechť se použijí ke skutečné realizaci rekonstrukcí, tedy k reálnému zlepšení stavu našich komunikací.

Závěrem si pokládám řečnickou otázku: Je nový chodník v Olbrachtově ulici, zbytečná rekonstrukce spojky Haškovy s Olbrachtovou a nově plánovaná rekonstrukce Spěšného v úseku Haškova-Olbrachtova-Bráfova opravdu jen shodou okolností?

Michael Bernát

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

odpověď:Polemiky komentáře Plán (?) rekonstrukce

Vskutku mě tento článek v minulém čísle od pana Michaela Bernáta nadzvedl ze židle. Konkrétně tyto tři věty mě nutí takovou sprosťárnu neignorovat a reagovat na lživé narážky.
Cituji: Nemohu se ubránit dojmu, že korupční potenciál takovýchto změn je vysoký. Chodník obyvatelům Olbrachtovy ulice rozhodně přeji, jenom bych rád věděl, co je třeba udělat, aby se městská rada zabývala i jinými chodníky v podobném stavu a rozhodla o jejich opravě/rekonstrukci. Tato otázka není řečnická...
Nejdříve, když jsem se dočetl,že mezi obyvateli v Olbrachtově ulici a radnicí města je podle pana Bernáta korupční vazba,zvažoval jsem trestní oznámení na tohoto pána.Díky tomu,že jsem spíš mužem činu,jsem od tohoto upustil a sdělím mu pár postřehů prostřednictví m Odrazu a můj závěr.
Jmenuji se Josef Kalcovský a bydlím v Olbrachtově ulici od roku 1967 č.p.802,aby jste , pane ,věděl a nemusel hledat na netu jako já,abych se podíval osobně kde a jak bydlíte.Nebyl jsem překvapený, nová zástavba,nové chodníky,nové silnice a spousta nových lidí,kteří si to tam udržují a z Olbrachtovy ulice si udělali veřejné venčiště pro své psy,kterým vyhovuje právě ten nedodělaný chodník,který je Vám ,pane ,trnem v oku.Nemám nic proti tomu ,že pejskům chodník vyhovuje,ale jistě pochopíte,že nebudu jen tak přehlížet,že právě z Vašich ulic, jejich páníčkové dělají jako by nic, když mají jejich exkrementy uklidit.Chtěl bych napsat ,vážený pane,ale nějak mi to nejde do stroje,protože ,když mou osobu někdo nazve korupčníkem,má velký problém a dobře Vám radím,Vy už k nám do ulice nelezte,na nedodělaném chodníku by jste mohl snadno uklouznout po psím hovně,které pochází tam od Vás a mohl by jste si tu přivodit opravdu nepříjemný úraz,protože je to tu s prominutím hovno vedle hovna, a nikdo Vám tu nepomůže.Myslím, že si rozumíme dost jasně.Tato odpověď, není též řečnická,to mi věřte.
Obyvatelé Olbrachtovky čekali a opakovaně žádali o rekonstrukci víc než dvacet let,od radnice si domy odkoupili a tím do městské kasy přinesli nemalé peníze a rekonstrukce komunikace bylo to nejmenší,co radnice mohla udělat na oplátku a patří ji za to dík. Nevím , jestli to bylo rozumné,protože pokud tu byl tankodrom,nelezli sem majitelé psů od Vás a nejezdila tu Vaše auta,která tu jen dělají škodu. Ale nedělají škodu jen v Olbrachtově ulici, i v lese nad řekou,který tady přežil, alespoň co já pamatuju, padesát let,bohužel jsem se na vlastní oči přesvědčil,že nepřežije nájezdy obyvatelů (krbařů) z Vašich řad a Vašich zástaveb,kteří plení padesátileté duby bez povolení, jen aby si měli čím zatopit v krbech a chovají se jak dobytek.Jste tak drzí,že si osobním autem a motorovou pilou zajedete až k lesu.Deset milionů na baráky máte,ale 2500 Kč na auto dřeva už ne,inu co,není to moje,neplatím,tak co bych padesátiletý strom nepokácel,že?

Ale zpět do Olbrachtovy ulice a obyvatelům,které jste spojil s jistou korupční úvahou.Zřejmě v tomto směru máte velké zkušenosti a tak mě tak napadá jedno pořekadlo , podle sebe soudim tebe ,zbytek nechám Vaší obrazotvornosti, jistě budete odpověď znát.Tak pro Vaši informaci , Vy ignorante,který si už nezjistil podrobnosti a jen ukazuje a křičí chyťte zloděje,jsou v Olbrachtově ulici lidé,včetně mé maličkosti,kteří si ty chodníky zaplatili z vlastních kapes a mají na to faktury,právě ty chodníky,které obesírají psi majitelů z Vašich ulic a zdejší majitelé domů to po nich musí uklízet.To už nebudu ani mluvit o tom,že než by jste jeli ulicí Spěšného ,a tím i blátem,raději jezdíte,nebo spíš prolítnete ulicí Olbrachtovou a když někdo něco řekne,jste sprostí a agresivní (také jsem už takové dva hňupy vyprovodil.) Děkuju radnici města a radě,že udělala rozhodnutí a ulici konečně dodělají,pak na vlastní náklady namontuji já osobně fotopasti a vše budu řešit všemi dostupnými prostředky .Nemám nic proti pejskům,sám pejska z roztockého útulku mám ,a taky Vám ho do Vašich ulic nechodím venčit. Vždy jsem měl smečku rotvajlerů, vidím ,že bude čas se k nim ještě vrátit, protože to bylo jediné, co Vás přinutilo změnit trasy Vašich procházek a zamezit tím dalším škodám. Pejskové mi teda opravdu nevadí, vadí mi blbci, kteří si je pořizují, ale když mají po nich uklidit, dělají jako by nebyli jejich a vadí mi hlupáci a lháři Vašeho ražení. Závěrem dobře míněná rada, být Vámi,urychleně bych zvážil upřímnou omluvu všem obyvatelům Olbrachtovy ulice, nejsem vždy tak přátelský a slušný,tak příště raději začněte psát román ze života brouků,protože jen tak se vyhnete velkým potížím .

Sneúctou
Josef Kalcovský Olbrachtova 802

odpověď:Polemiky komentáře Plán (?) rekonstrukce

Milý pane Bernáte, bydlím v Olbrachtově ulici víc než 25 let a jsem holka. Holka, která - než se dostane z domu - je jako čuně a v sídelním městě vystupuje z autobusu jako největší vidlák. K vašemu příspěvku jen toto: Obula bych vám lodičky na jehlách, nechala bych vás projít Olbrachtovou i jejími spojkami před jejich rekonstrukcí a měřila v centimetrech, kam byste v botičkách ulicí, ve které, dle vašich slov nikdo nebydlí, doskotačil. Obula bych vám lodičky a nechala bych vás po dešti projít stejnou spojkou i dnes. Možná bych vám i zavolala rychlou, protože byste, dle mé vlastní každodenní zkušenosti, moc daleko nedošel. Mezi loužemi, hovínky a rozbláceným chodníkem se špatně na jehlách kličkuje. Zejména, když vás do podobných ozdob natlačí rasantní řidič projíždějícího vozidla. Ono se mezi pozůstatky kohokoliv a čehokoliv špatně kličkuje i v holínkách..... Pane Bernáte, nechcete si to s námi vyměnit? Možná bych si za vaši přízeň i připlatila, co říkáte?
S přáním hezkého dne Vaše Ivana Domanjová

Bernáte, Vy jste vychytralá

Bernáte, Vy jste vychytralá náplava. Já jsem si vás všimnul už dříve, když jsem zjistil, že jste nadšený podporovatel stavební uzávěry sám jste se sem přistěhoval. To vám bylo dobré, že jste tu mohl stavět, co? Ale vy jste takový brouk Pytlík, který všechno ví, všude byl dvakrát a od všeho má klíče. Já jsem se sem taky přistěhoval a nemám kvůli tomu pocit, že tady hned všichni stojí o moje rozumy. Pak se ani nedivím starousedlíkům, že na nás koukají skrze prsty. Trochu pokory, chlape.

Vážený pane, Váš osobní názor

Vážený pane,
Váš osobní názor na pana Bernáta posuzovat nehodlám, jen Vám řeknu, že na Haškovu ulici ve stavu odpovídající našemu století a skutečnosti, že jsem se nenarodil v Zambii, ale v České republice čekám již 35 let. Když naprší musí otáčet auto abych mohla vystoupit manželka a poté já. A když za mnou přijede návštěva musím se studem říci, že ta cesta je v takovém stavu již desítky let. A v tomto stojím s panem Bernátem na jedné straně, akorát bych mu poradil ať je více trpělivý ta ulice jen tak nebude!

Vážený pane, Váš osobní názor

Vážený pane,
Váš osobní názor na pana Bernáta posuzovat nehodlám, jen Vám řeknu, že na Haškovu ulici ve stavu odpovídající našemu století a skutečnosti, že jsem se nenarodil v Zambii, ale v České republice čekám již 35 let. Když naprší musí otáčet auto abych mohla vystoupit manželka a poté já. A když za mnou přijede návštěva musím se studem říci, že ta cesta je v takovém stavu již desítky let. A v tomto stojím s panem Bernátem na jedné straně, akorát bych mu poradil ať je více trpělivý ta ulice jen tak nebude!

Pane Bernáte

Jen bych dodal, pokud píšete o ulici ve které bydlím i já jsem rád. Ale to abyste obviňoval z korupčnictví obyvatele v Olbrachtově ulicí kteří zde žijí od mého dětství jste opravdu přehnal. Takové lidi jako jste vy mám nejradší. Ještě nemá dostavěný dům a už mu vadí silnice. Vy ani nevíte, že úsek, který je zpevněný asfaltoval sám tehdejší starosta. To co evidentně postrádáte je soudržnost a respekt k ostatním spoluobčanům. Pokud mají hezkou ulici je to jedině dobře protože věřte, že na ní také čekali a že se něco načekali. A najednou přijdete vy a nazvete je korupčníky? To je opravdu sprosté a nechutné. Takové jako jste vy jsme tu opravdu nepotřebovali! Jen si laskavě počkejte třeba jako já již 35 let. A když budete jezdit bahnem a kalužemi ke svému domu budete vědět co my zažíváme již desítky let. Ale nikdy jsme o nikom neřekli, nebo nenapsali něco takového jako vy. Protože se respektujeme a máme k ostatním úctu, což Vám chybí. Ale postavit si dům a když mi neudělají hned novou silnici urážet ostatní je pod naší úroveň!

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.