Plán (?) rekonstrukce komunikací II

Dle ohlasů na můj článek z minulého Odrazu soudím, že kromě tohoto článku si nyní můžete přečíst i několik dalších osočujících mne z nazvání obyvatel Olbrachtovy ulice korupčníky. Nic takového jsem však nikdy nenapsal. Dokonce doufám, že tomu tak není. Pokud se však naše město rozhodne rekonstruovat vyasfaltovanou spojku mezi Haškovou a Olbrachtovou, a přitom zanechat Haškovu ve stavu tankodromu, lze se vyhnout otázce proč? Přijde to absurdní jenom mně?

Proč se úřad nedrží plánu schváleného Radou města? Doufám, že v nějakém jiném článku v tomto Odraze vy i já nalezneme přesvědčivé odpovědi, které mimo jiné vyvrátí, že lze pořadí komunikací určených k rekonstrukci Radou města netransparentně měnit.

Doufám tedy v návrat k již Radou města schválenému plánu rekonstrukce komunikací, a tedy k rekonstrukci Haškovy ulice v letošním roce.

Jak jsem již minule napsal, chodník obyvatelům Olbrachtovy ulice rozhodně přeji, požadavek mít na začátku 21. století v Evropě před domem chodník a bezprašnou silnici považuji za normální, přirozený a při výši odváděných daní dokonce za oprávněný. Je zřejmé, že všechny chodníky najednou postavit nelze, stejně jako že nějaký nový chodník musí být první. Čekal bych však, že se v Odraze objeví článek s titulkem „Co schválila městská rada“ a zde se dozvím nejenom co rada schválila, ale zejména také proč to schválila zrovna takto.

Tedy čím je Olbrachtova ulice výjimečná. Zcela nepochybně něčím výjimečná je a obyvatelé tohoto města mají právo vědět čím. Bez takovéhoto transparentního počínání zůstanou má slova bohužel platná: „...korupční potenciál takovýchto změn je vysoký.“ Pokud se kdokoli odpovědný rozhodne toto dodatečně osvětlit, prospěje tím nám všem, zejména pokud osvětlí i náhlý plán vybudování silnice Spěšného v úseku Haškova-Olbrachtova-Bráfova, kde nikdo nebydlí. (Ještě jednou opakuji: Rozhodně i tento úsek si zaslouží zpevněný povrch, existují však i další komunikace, které jej potřebují dříve. Spěšného u garáží je na seznamu schváleného Radou města na 25. řádku.)

Michael Bernát

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.