Plánovací rada, která nebyla naplánována

Ve středu 22. července 2015 odpoledne naměřili v nedalekém Husinci 39,2 °C a ve stejnou dobu zasedlo šest radních k jednání, které původně naplánováno v ročním kalendáři nebylo. Termín byl vybrán úmyslně tak, aby byl zároveň dobou, kdy má firma DGGG odevzdat a prezentovat městu územní studii na Dubečnici. To byl také logicky hlavní bod programu.

Páni architekti z DGGG předvedli čtyři varianty, jak by zástavba na Dubečnici mohla vypadat. Tři z nich nerespektují platný územní plán sídelního útvaru, a jejich realizace by tedy musela být provázena změnou územního plánu. Čtvrtou variantu doplnili architekti dodatečně, aby město mělo pro vyjednávání s developerem v záloze i možnost, že by pořizovalo pouze regulační plán v rámci platného územního plánu, což je proces, který má město, na rozdíl od změny územního plánu, plně pod kontrolou.

Tři původní varianty se liší mírou zástavby (velikost zastavitelné plochy a počet domů a obyvatel), „nejhustší" z nich, nazvaná Naplnění, se počtem domů a obyvatel (asi 850) prakticky neliší od varianty respektující územní plán a řeší stejně jako varianta Plán celé dotčené území. Tyto dvě možnosti budou proto reálně ve hře při prvním jednání s developerem po polovině srpna. Teprve pak vstoupí do hry zastupitelstvo a vybraná varianta bude prezentována i veřejnosti.

Kromě územní studie na Dubečnici schválili radní arch. Turka jako zpracovatele regulačního plánu Panenská II a několik doporučení stavební komise, která zasedla několik dní před radou, a v sedm hodin se vydali do tropického večera.

Ztráty a nálezy

O tři týdny později, 12. srpna, bylo venku asi o tři stupně méně než 22. července, o to víc bylo v prohřátých domech. Radní (tentokrát v čistě pánské šestici) se chovali podle toho: skoro 40 bodů zvládli za tři hodiny.

Je třeba dodat, že mnoho bodů programu bylo „na zvednutí ruky“ (smlouvy o smlouvě budoucí na věcná břemena, potvrzení výsledků výběrových řízení apod.). Ani nové vícepráce nevyvolaly diskusi - a ani nemohly. Náklady navíc v Palachově ulici za půldruhého milionu (už na celou ulici) má na svědomí čistá spraš pod vrchní vrstvou štěrku, trhání a likvidace kořenů naopak stály překvapivě skromných 20 tisíc. Téměř 700 tisíc bude stát rekonstrukce vodovodní šachty pod vodojemem na Holém vrchu a dva a půl milionu (půldruhého milionu nad rámec rozpočtové kapitoly) bude stát výměna vodovodních přípojek v ulicích Smetanova, Sedláčkova a Vidimova, které jsou určeny k rekonstrukci a smlouva s dodavatelem díla je již podepsána. První se tedy budou stavět ulice Řadová a křižovatka Třebízského a Žirovnického, pak tři zbývající.

Nedobré zprávy trochu kompenzuje reálná naděje na prodej dvou bytů v půdních vestavbách, což ale na pokrytí všech prací navíc nestačí.

Postupně jsou napravovány drobné nedostatky v budově základní školy, které prokázala až praxe, a po prázdninách zůstanou nedořešeny jen dvě větší akce vyžadující náročnější technické řešení, především odvětrávání velké sborovny. Zkrášleno také bude okolí mateřské školy v Palackého ulici, ale před některými drobnými stavebními zásahy (výměna vrat a vrátek, oprava podezdívky) se musí vyřešit parkování v ulici.

Také Horní Žalov bude mít regulační plán

Úvod srpnového zastupitelstva (26. srpna) byl smutný i slavnostní. Minutou ticha uctili zastupitelé svého dlouholetého kolegu, pana Ladislava Kantora. Pak složila slib zastupitele první náhradnice z kandidátky Volby pro město, paní Jana Chržová. Stala se zastupitelkou, jako nový člen zastupitelstva však neprojevila zájem o uprázdněný post člena (a předsedy) kontrolního výboru. Post předsedy kontrolního výboru náleží zvykovým právem opozici, a tak starosta oslovil šéfa nejsilnější opoziční strany Martina Matase, zda by tuto funkci přijal. Stalo se a zastupitelstvo tento návrh jednohlasně podpořilo.

Samotné zasedání, na které dorazilo postupně 18 zastupitelů, bylo až „prázdninově" nekonfliktní. Takřka jednomyslně prošla i rozpočtová opatření, byť si vícepráce na investičních akcích vyžádaly i mírné hrábnutí do zůstatku z minulých let. 

Zastupitelstvo dále odsouhlasilo prodej dvou pozemků pod garážemi a vyslovilo souhlas s prodejem dvou obsazených bytů v půdních vestavbách v Braunerově ulici. Jednomyslně bylo schváleno i rozhodnutí o pořízení regulačního plánu pro území označené jako Horní Žalov, tedy pro prostor zhruba od stavebnin po bývalý areál Barumu.

Nejdelší diskuse se vedla kolem návrhů pracovní skupiny pro dopravu (v budoucnu bude zřejmě standardní komisí rady) na změny dopravního značení a přesměrování linky autobusu č. 359 a v závěru krátkého zasedání, před půl devátou, se debatovalo i o roli města Roztoky v DSO Údolí Vltavy, v němž naše město bylo v minulých letech poctivým plátcem, ale jen velmi málo využívalo společných prostředků.

Jaroslav Huk
místostarosta města

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.