Poděkování

Z pověření výboru organizace, která se zabývá životem starších a zdravotně postižených občanů našeho města, tlumočím názor, že život v našem městě se zvláště v poslední době pro tyto lidi změnil v mnohém k lepšímu. Je to dáno hlavně pochopením problémů seniorů a podporou vedení, rady, zastupitelstva a pracovníků Městského úřadu v Roztokách a podporou jeho komisí, zvláště sociálně zdravotní a kulturní. Velkou zásluhu na zlepšení mají také další organizace, které v Roztokách pracují, zvláště Roztoky-město pro život, pochopení paní ředitelky Základní školy v Roztokách a ředitele Základní umělecké školy.

Abych byla konkrétní, senioři jsou podporováni nejen finančně, ale jsou pro ně budována odpočinková místa, byla pro ně zachována a je provozována klubovna důchodců, která je dnes vybavena funkčním počítačem s přístupem na internet, jsou pro ně zajišťovány některé služby, které vyžadují návštěvu pražských úřadů, jsou jim přednostně poskytovány vstupenky na některá kulturní představení v Roztokách, je jim propůjčena místnost pro veřejné schůze a místnost pro celoroční speciální cvičení. O dění ve městě pravidelně informuje měsíčník Odraz, který vychází v písemné formě, což je pro starší občany velmi důležité. K lepšímu se změnil také stav chodníků a zřízení linky bezbariérového autobusu. Nemohu pominout ani práci členů výboru základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v Roztokách.

Vím, že je stále mnohé třeba vyřešit, ale doufám, že se senioři budou i v budoucnu setkávat s pochopením při předkládání návrhů na další zlepšování života v našem městě, které, jak doufám, budou stejně ochotně plněny.

Za všechny uznalé a spokojené seniory děkuji a zároveň přeji všem našim příznivcům hezké a klidné Vánoce a šťastný a úspěšný rok 2014.

Marie Nadrchalová
předsedkyně ZO SPCCH v Roztokách

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.