Podmínky pro přiznání jednorázového finančního příspěvku od města Roztoky

Nad rámec sociálního systému v působnosti Úřadu práce ČR může město Roztoky poskytnout jednorázový příspěvek, který je vyplácen z rozpočtu města Roztoky. 

Jednorázový příspěvek je dávka, která není nároková, tj. záleží na uvážení sociální a zdravotní komise a posléze rozhodnutí Rady města, zda ji poskytne.

O jednorázový příspěvek mohou žádat občané s trvalým bydlištěm v Roztokách, kteří se ocitnou v tíživé sociální situaci a nezvládnou z vlastních zdrojů pokrýt mimořádné výdaje spojené s:

   zdravotním postižením nebo nepříznivým zdravotním stavem dítěte nebo dospělé osoby,

   péčí o osobu blízkou,

   školní docházkou nebo docházkou do mateřské školy,

   stravováním,

   mimoškolními aktivitami dětí,

   bydlením.

O jednorázový příspěvek mohou žádat také organizace, které zajišťují služby pro roztocké občany v sociálně-zdravotní oblasti.

Podmínky pro přijetí žádosti o jednorázový příspěvek:

   trvalé bydliště v Roztokách,

   odůvodnění výše nutného výdaje, který způsobil stav nouze a předložení dokladu o zaplacení,

   doložení příjmu všech osob v domácnosti společně posuzovaných a další doklady -dle jednotlivých případů: rodné listy dětí, výše starobního či invalidního důchodu, doklad o výši podpory v nezaměstnanosti, výživného, doklad o nákladech na bydlení (faktury za elektřinu, plyn, vodu, výše nájemného), dávky státní sociální podpory -příspěvek na bydlení, přídavky na děti, rodičovský příspěvek, doklad o tom, že je žadatel v hmotné nouzi - oznámení o výši dávky příspěvku na živobytí či doplatku na bydlení.

Žadatel je povinný vyplnit žádost pravdivě. Formulář žádosti o poskytnutí jednorázového příspěvku je ke stažení na webových stránkách města nebo k vyzvednutí na Odboru vnitřních a sociálních věcí MÚ Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky.

Žadatel bude po rozhodnutí Rady města telefonicky nebo písemně kontaktován pracovnicí Odboru vnitřních a sociálních věcí MÚ Roztoky a vyrozuměn o výši schváleného příspěvku, či zamítnutí žádosti. 

Jednorázový příspěvek je bez podání žádosti přidělen starobním důchodcům při úmrtí manželky/manžela ve výši 3 000 Kč a v případě úmrtí v rodině, která pečuje o nezaopatřené dítě, ve výši 5 000 Kč.

Příspěvek je žadateli vyplacen v pokladně MÚ Roztoky v hotovosti nebo na bankovní účet.

Na poskytnutí jednorázového příspěvku není právní nárok.

Marie Šlancarová, předsedkyně sociální a zdravotní komise
a Miroslava Kalinová, vedoucí oddělení sociálního a DPS OVSV

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.