Pohled iniciátorů petice proti VTP

Toto slyšení se událo dne 18. 2. z iniciativy firmy Trigema a zprostředkoval jej místostarosta Tomáš Novotný (Sakura), kterému chce petiční výbor touto cestou poděkovat. Pan místostarosta setkání též moderoval, byl to perfektní výkon a celou dvě a půl hodiny trvající akci zvládl s kreditem profesionála. Poděkování patří i za účast panu starostovi Janovi Jakobovi (TOP 09) a části zastupitelstva Roztok.

Občané Roztok zaplnili sál do posledního místa. Před zahájením slyšení mohli zhlédnout vizualizaci objektu, tří budov věnovaných výzkumu a tří domů se služebnými byty, a fotoplakáty současného a navrhovaného stavu, viz fotografie. Veřejné slyšení hned zkraje nabralo na obrátkách, když po úvodním projevu zástupce Trigemy pro Roztoky pana Adama Šachla opustil sál Martin Matas (SZ) s tím, že takové lži poslouchat nebude. V projevu bylo konstatováno, že Trigema je jedinou možnou firmou, která je schopna objekt skladů po bývalé Barumce kvalitně revitalizovat a jen ona ví, jak na to. Místo bylo i pro zastrašování, že pokud prostor nebude patřit výzkumníkům, zůstane tam navěky jen skladový nepořádek s nejistým určením, nebo pozemky koupí někdo jiný, kdo postaví velkosklady pro kamiony. Avšak do dnešních dnů neexistuje žádný jiný projekt k porovnání, co s volným prostorem.

Již samotný pozemek v místě bývalého Barumu, historicky cihelny, je problematický. Spadá do kategorie „území nerušící výroby a služeb“ a jen k tomu je určen. Což znamená, že tento prostor je vhodný i pro umísťování kancelářských budov, služebních bytů a bytů pro potřeby vlastníků zařízení, proto tam Trigema nemůže stavět budovy jiného charakteru. Ale ve vyjádření majitele Trigemy pana Marcela Šourala nedošlo k vysvětlení, kolik bytových domů postaví, prý dle požadavku nájemce, ale nájemce vědeckotechnických budov není zatím znám, snad do tří let, vše je prý v jednání. Navíc jejich projekty jim spolufinancuje EU, ale jak všichni víme, tak jsou to i naše peníze, které z našich daní do EU plynou. Pak se může stát, že jsou vynakládány na projekty firem, které se umějí v dotačních vodách pohybovat a které pak profitují bez ohledu na potřeby občanů a jejich kvalitu bydlení.

I dva členové petičního výboru dostali prostor k vyjádření. Poukázali jsme, jak krásné vizualizace nám Trigema předkládá a jaká je potom skutečnost. Hrozí, že zeleň v projektu se změní v beton, rozšířená infrastruktura nebude sloužit k potřebám obyvatel, příjezdové komunikace budou poškozeny a služební byty nebudou obývané. Dále jsme poukázali, že Trigema dostala negativní stanovisko od Severočeských vodovodů a kanalizací ohledně kapacity městské čističky a i objemu pitné vody od dodavatele Pražské vodovody. Zástupci Trigemy to nejdříve popřeli, ale pak se pan Šachl podřekl, že tomu tak opravdu je. Nic na tom nemění ani příslib čističku dostavět na potřebnou zvýšenou kapacitu, protože je ještě otevřené stanovisko Povodí Vltavy.

To, že od té doby, co stojí dvě budovy VTP a PV Roztoky, jsou problémy s kanalizací, okomentoval pan Šoural tím, že je to vše naše vina, neboť pouštíme dešťovou vodu načerno do kanalizace a nemáme kvalitní průtok vody vyhovující vodovodnímu řadu. Zajímavé je, že před výstavbou VTP a PV tyto problémy nebyly. Štavby mají velké retenční nádrže, které jsou prý předimenzované. Stačí se však podívat při přívalových deštích, odkud voda teče po silnici a z kanálů, a každému je jasné, že tyto nádrže nebudou tak dostačující.

Účastníci slyšení se chvílemi dost divili. Pan Soural neuměl odpovědět na otázky ohledně nové třetí výstavby VTP Žalov - kolik dílčích staveb bude, jak velkých a jak jsou plánovány etapy projektu. Chvílemi nabývali dojmu, že to hodlá stavět někdo jiný a Trigema vše ví jen z doslechu. Účastníci se opravdu bavili, neb to vypadalo jako nepovedená fraška.

Překvapením pro veřejnost byla i slova pana starosty, který konstatoval, že zástupci města nemohou zasahovat a ovlivňovat, co si majitel na svém pozemku postaví. Kdokoli z nás, kdo svůj pozemek má, ví, že si stavět, co chce, nemohl a nemůže. Proč tedy platí jiný metr na občany a jiný na developery? Nemělo by vedení města spíše podporovat své voliče?

Zatím se můžeme jen těšit, že se Roztoky přejmenují na Trigemov, což byl dobrý postřeh jednoho účastníka z celého slyšení.

Za petiční výbor
Pavla Voborníková a Yveta Pištěková

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.