Poklady se otevírají

Konečně... Téměř přesně po roce od podání žádosti a čtyři roky od doby, kdy jsme začali nové období připravovat, se Přemyslovské střední Čechy, o.p.s., patrně jako šestá ze 180 místních akčních skupin, které o to usilují, dočkala schválení své strategie, jež téměř ironicky nese v titulku, že je určena na roky 2014 až 2020. Dveře od pokladny, v níž je ve třech operačních programech ukryto pro žadatele dohromady asi 170 milionů korun, se tak značně pootevřela.

K vyhlášení výzev chybí ještě formální vydání akceptačního dopisu, schválení "interních postupů" pro jednotlivé programy (máme už připomínkované verze) a schválení samotných výzev. A co si za ty miliony mohou žadatelé pořídit?

Operační program zaměstnanost provází pověst, že každá koruna, která je z něj užitečně využita, je zázrak. Není to úplně nepravda. Tím zázrakem by mohla být třeba podpora asistentů prevence kriminality anebo pořádání příměstských táborů. Nejmenší projekt musí být za 400 000 korun, ale může jít až o tříleté projekty, třeba sada čtyř táborů, a pak jde už o rozumnou částku.

Program rozvoje venkova se v tomto období zaměřuje téměř výhradně na podporu zemědělských podnikatelů, kteří mohou vedle vlastní produkce a uvádění výrobků na trh žádat třeba i na diverzifikaci činností (ubytování, pohostinství). Z PRV jsou podporovány však také například rekonstrukce lesních cest, určitě znáte i tu, která vede z Běliny k Suchdolu.

Nejvíc prostředků (asi 114 milionů) rozdáme z Integrovaného regionálního operačního programu, skoro polovinu z toho na základní a mateřské školy. Počkají Roztoky s malou školkou pro 25 dětí? Další prostředky jsou určeny na cyklostezky a bezpečnostní opatření v dopravě, na opravy národních kulturních památek a jejich zázemí (ano, i na Levý Hradec by se mělo dostat, protože konkurence je slabá), na sociální byty a komunitní centra (ovšem skromného rozsahu) a na podporu hasičů, pohříchu spíše těch profesionálních. Ale i náš SDH by mohl o něco požádat, koneckonců rozepsaná žádost spočívá dosud v systému, jak jsem ji před půl rokem opustil.

A kdy to skutečně vypukne? V PRV a OPZ nejspíš v prosinci, v IROP po Novém roce. Všechny podrobnosti najdete na www.premyslovci.cz anebo přímo u toho, kdo je podepsán.

Jarda Huk
předseda správní rady Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.