Porušila společnost Talora plánovací smlouvu při výstavbě Na Panenské - zaplatí pokutu?

Společnost Talora (zastoupena panem Ing. Bláhou) se v plánovací smlouvě městu Roztoky zavázala, že v rámci výstavby na území Panenská II vybuduje mateřskou školu, jejíž provoz bude specifikován další smlouvou. Konkrétněji je v plánovací smlouvě napsáno, že užívání specificky určených bytových domů (a dalších objektů) je podmíněno souhlasem k užívání mateřské školy a parku v této lokalitě.

Náhled regulačního plánu

Jako většina občanů z Roztok kolem této oblasti jezdíme, a pokud mne oko neklame, některé bytové domy stojí a vyrůstají další domy s velkou cedulí "Na prodej". Nicméně žádnou školku ani park jsem v dané lokalitě nenašel.

Plánovací smlouva není bezzubý instrument. Jasně stanovuje při porušení podmínek smluvní pokutu 1 milion korun. Na zasedání zastupitelstva města 24. 2. navrhla (a následně bylo schváleno) Strana zelených městskému úřadu úkol, prověřit situaci v dané oblasti, dát podnět stavebnímu úřadu a případně urgovat další kroky směrem k výstavbě Na Panenské II. Na příštím veřejném zasedání zastupitelstva snad dostaneme odpověď. Nebo se vytáhne ze skříně další kostlivec s iniciálami OV?


Martin Matas
zastupitel za Stranu zelených

Redakční upřesnění:

V plánovací smlouvě ve článku IV., odstavcích 2. až 5. je uvedeno:

2.    Užívání posledního z objektů A22 až A25, B7 až B12 a Cl až C14 (RD) a E15 až E18 (BD) je podmíněno vydaným souhlasem k užívání mateřské školky a parku P3.

3.    Užívání kteréhokoli BD E1 až E14 nebo užívání kteréhokoli BD, na něž je vydána změna územního rozhodnutí Č. j. MURO 2275/2009 ze dne 31. 7. 2009, která nabyla právní moci dne 11.9. 2009, je podmíněno vydaným souhlasem k užívání mateřské školky a parku P3.

4.    Užívání BD E1 až E4 je podmíněno vydaným souhlasem k užívání parku P1a.

5.    Užívání ŘRD A01 až A14 je podmíněno vydaným souhlasem k užívání parku P1b a P1c.

Žádná z podmínek zatím nebyla naplněna, smlouva tedy nebyla porušena.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Za Romanem Tylem | Luděk Janů
Děláme chybu | Miroslav Košťál
O té naší nátuře | Jaroslav Drda
Kam s ním? | Stanislav Boloňský

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.