Potřetí také málem do půlnoci

Také třetí jednání nové rady slibovalo dlouhou směnu a odhad se naplnil: návrh rozpočtu a přes třicet dalších materiálů vystačilo do zřejmě již standardních 23 hodin.

Hlavní bod programu, návrh rozpočtu na rok 2015, byl rozporcován do tří částí. Příjmovou stránku prošli radní s drobnými korekturami zohledňujícími aktuální stav příjmů do 18. hodiny, pak diskusi vzhledem k nepřítomnosti místostarosty Novotného na hodinu přerušili, a pokračovali po jeho návratu výdajovou stránkou rozpočtu, jejíž dokončení odsunuli zase až po předem dohodnutém přijetí iniciátorů petice proti výstavbě VTP v Žalově.

Návrh rozpočtu, jak jej předložil starosta, doznal mnoha drobných korektur, které však nemění základní fakta. Veřejnosti bude vyvěšen a zastupitelstvu doporučen ke schválení vyrovnaný rozpočet v celkové výši přes 150 milionů korun s velmi silným vkladem do investičních akcí. Zhruba 40 milionů by mělo jít do silnic a chodníků (největší akcí je z roku 2014 odložená celková rekonstrukce ulic Jana Palacha a Puchmajerova), dalších 7 milionů do dokončení rekonstrukce vodojemu a vodovodních řadů, pět milionů do kanalizací, tři miliony do základní školy (zejména na hřiště), počítá se také s dovršením obnovy domu čp. 286 v Jungmannově ulici. Výrazně vzrostou náklady na územní plánování (územní plán a regulační plány) i na projekty pro další investice. Víc peněz by mělo jít ovšem i do kultury a sportu a víc „spolkne“ třeba i provoz rozšířené školy.

To všechno může zkorigovat zastupitelstvo, které určí konečnou podobu schváleného rozpočtu 14. ledna, a tím také ukončí rozpočtové provizorium.

Padla zmínka o petici občanů namířené proti výstavbě další části vědeckotechnického parku v Žalově. Zástupkyně signatářů petice, kterých je přes 400, vysvětlily, co veřejnost k tak razantnímu kroku vedlo, a byly ubezpečeny členy rady, že představitelé města budou iniciovat veřejnou prezentaci záměru, v němž se investor pokusí rozptýlit některé obavy a doložit, v čem by jeho záměr mohl být přínosem pro město.

Z mnoha dalších bodů zmiňme jen dva. Radní odsouhlasili hospodářský výsledek příspěvkových organizací za rok 2013 a jeho převedení do fondů a schválili pořizovatele studie pro poslední velké rozvojové území města - Dubečnici.

Na konci programu se členové rady těžce popasovali s připomínkami komisí, pak ožili při výměně názorů na další osud vil v Tichém údolí a potom si popřáli hezké svátky a odebrali se domů.

Jarda Huk

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.