Představení roztockého klubu Jujutsu

Klub Jujutsu Roztoky vznikl již v únoru roku 2012 a následně se v rámci města Roztok několikrát stěhoval stále do větších prostor, aby se následně zabydlel v nově postavené tělocvičně Základní školy Roztoky. Cílem dětského klubu je samozřejmě výuka japonského bojového umění jujutsu, spolu s etikou, filozofií a historií bojových umění. Kromě toho se v klubu zaměřujeme i na pravidelnou osvětu prevence šikany tak, aby děti (ve věku 5-12 let) dokázaly aplikovat naučené jujutsu techniky do konfliktních situací, ale aby samozřejmě také viděly celou konfliktní situaci v patřičném kontextu a byly si tak vědomy možných následků svých dalších rozhodnutí.

A přestože je fyzická sebeobrana v rámci klubu vyučovaná, daleko větší důraz je kladen na sebeobranu verbální. Věříme, že to je skutečná prevence konfliktu, kdy děti, pokud dokážou správně verbálně komunikovat s agresorem, nemusejí následně řešit konflikt fyzickou cestou, kdy již hrozí riziko zranění na obou stranách.

Kromě toho všeho děti systematicky rozvíjíme i po stránce kondiční tak, aby získané dovednosti dokázaly využít i při jiných pohybových aktivitách. Vycházíme z poznatků vývojové kineziologie a samozřejmě i nejnovějších poznatků z oblasti výuky úpolových disciplín.

Klub tak u dětí rozvíjí nejen fyzickou stránku (prostřednictvím technik jujutsu i kondičního rozvoje), ale i stránku psychickou (interaktivními přednáškami ze světa bojových umění, tak aby viděly tento svět v celé jeho kráse a bohatosti). Výsledkem pak je student, který rozumí úskalím konfliktu a snaží se jej řešit takovým způsobem, aby pokud možno nedošlo k fyzickému střetu.

Je také fyzický a technicky zdatný do té míry, že případný fyzický střet zvládne s minimálním zraněním jak obránce, tak i útočníka, jelikož se jedná o konflikt mezi dětmi, a nikoli dospělými osobami, kde je dynamika konfliktu zcela odlišná. Přesně dle filozofie jujutsu: „Není uměním v konfliktu zranit člověka. Uměním je zranit jej pouze tak málo, abyste měli situaci plně pod kontrolou.“ Profesor Wally Jay, zakladatel školy Small Circle Jiu jitsu. Více informací o našem klubu naleznete na http://bojovky.info.

Právě díky obsahu i způsobu výuky v roztockém klubu juj utsu k nám pravidelně jezdí i děti z Průhonic, Prahy-Pankráce i Bohnic, a samozřejmě i okolních vesnic, za což jim velmi děkujeme. I nadále se proto vynasnažíme rozvíjet děti v duchu řeckého systému kalokagathia, jenž zdůrazňoval harmonický vývoj těla i ducha.

V neposlední řadě patří náš obrovský dík městu Roztoky za jeho podporu v uplynulém období a budeme se těšit v září opět na tatami.    

Jaroslav Kolcun a Zdeněk Novák
instruktoři roztockého klubu jujutsu

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Vážení fanoušci | Tomáš Novotný
O tenise | Jan Šrámek

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.