Přemyslovci v 21. století

Tenhle příběh se začal psát někdy v létě roku 2003 na roztocké radnici. Tehdy se tam sešli pánové Vytiska (kterého asi nemusím představovat), Svítek (ředitel Regionální rozvojové agentury Kladno) a Huk (tehdy jako místostarosta Roztok) a měli před sebou stejný cíl: dostat do území na severozápad od Prahy peníze, které začínají přitékat do Česka z evropských fondů. Společný záměr byl, přidali se další přičinliví lidé a události nabraly rychlý spád. Na prahu roku 2014 byl založen dobrovolný svazek obcí a krátce poté, 11. března 2014, zájmové sdružení právnických osob Přemyslovské střední Čechy.

Během těch deseti let, co už od té doby uplynuly, se hodně změnilo a vypisovat důležité mezníky ve vývoji sdružení by vydalo na celou stránku. Tři byly ale zásadní. Konec roku 2007, kdy byla sepsána a podána strategie rozvoje na roky 2007-2013, která sdružení (jako tzv. místní akční skupině) dala možnost rozdělovat prostředky z Programu rozvoje venkova/ LEADER, dále pak kompletní výměna vedení v červnu 2010, kterou se sdružení dostalo z vnitřní krize, a konečně přeměna na obecně prospěšnou společnost na jaře roku 2011. Snad ještě jeden, nejnovější: od ledna 2014 se k dosavadním 80 obcím, kde o.p.s. působí a z nichž mohou žadatelé získávat podporu na svoje projekty, přidalo dalších 10 z Kladenska. Oblast působení tak zahrnuje celé Slánsko, zhruba polovinu území spadající pod Kladno, obce z okruhu pověřené obce Roztoky (tedy sever okresu Praha-západ) a pár obcí od Kralup nad Vltavou. Asi 570 kilometrů čtverečních a 85 000 obyvatel.

Desetileté výročí proběhlo bez oslav. Nějak na to nebyl čas. Ale ohlédnutí nazpět nevypadá špatně. Téměř dvě stovky podpořených projektů (to je nejvíc ze všech místních akčních skupin v Česku) s celkovou podporou zhruba 70 milionů korun, takřka bezchybný chod administrativy a neprůstřelné účetnictví (v prosinci 2012 získala o.p.s. na administrativu organizace certifikát ISO 9001) a pestrá činnost „mimo LEADER“. Devátý ročník kulturního festivalu Přemyslovská divadelní orba zavítá letos do Velkých Přílep, potřetí dostávaly neziskovky podporu z vlastního Malého přemyslovského měšce, vydáváme každoročně velmi kvalitní brožury o současnosti a hlavně minulosti kraje (některé jsou i v roztocké knihovně), pořádáme semináře a školení, poskytujeme servis obcím při zpracování výběrových řízení a strategických plánů. Ve spolupráci s dalšími sdruženími probíhají dva projekty spolupráce, Učíme se filmem a Varhany znějící 2014, podílíme se na rozsáhlém projektu Svazu měst a obcí, z něhož by měly vzejít návrhy na podporu z nových dotačních prostředků. Ani vyhlídka do příštích let není zlá.

Na rozdíl od Přemysla, který se podíval se za sebe na brázdu, poslal voly do skály a zamířil koňmo k Vyšehradu, skončit v půlce práce určitě nehodláme. V příštím finančním období Evropské unie 2014-2020, které bohužel u nás začne reálně fungovat někdy v půlce roku 2015, bychom měli rozdělovat peněz víc, patrně ze dvou nebo tří dotačních programů. Dveře k nim musí otevřít ovšem nová strategie, kterou připravujeme a jejíž dokončení vázne stejně jako celé finanční období na tom, až přijdou „noty shora“.

Až někdy budete brouzdat po internetu, podívejte se na www.premyslovci.cz. Najdete tam všechno o činnosti obecně prospěšné společnosti a mimo jiné ty dvě stovky podpořených projektů. A možná si taky řeknete, že i v dotačním evropském socialismu se dají dělat docela užitečné věci.

Jarda Huk
předseda správní rady Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.