Přerušení dodávky vody

Vážení spoluobčané,

přiblížila se těžká chvíle, kdy v celém městě Roztoky nepoteče pitná voda. Patrně jste si všichni přečetli oznámení provozovatele našich vodovodů a kanalizací, že dne 13. října ve 22.00 hod. bude uzavřen přívod pitné vody, která nepoteče (podle plánů) do 14. října 22.00 hod. Montéři budou vyměňovat armatury v hlavní armaturní komoře u vodojemu Žalov, jak jsme již předem informovali. Poměrně náročná akce bude technicky i logisticky připravená a měla by předejít možné havárii, kdy by v případě poruchy voda netekla mnohem déle.

Město bude zásobováno pitnou vodou nouzově ze stacionárních cisteren, jejichž přehled uvádíme, a dále z cisteren, které budou projíždět městem. Při zásobování vodou město vzalo v úvahu především přednost nemocnice RHG, kde bude napojena cisterna 3000 l s mobilní AT stanicí, takže provoz by vůbec neměl být narušen. Tento zdroj vody však nebude vzhledem k technickému řešení a hygienickým potřebám nemocnice běžně přístupný pro veřejnost.

Kontejnery s vodou budou rozmístěny v ulicích:

■ Tiché údolí u vjezdu k vile čp. 125 (u cesty k vinárně L. Šlancara) - kontejner 800 l,

■ Nádražní u domu čp. 1640 Domov Alzheimer - cisterna 3000 l,

■ Tyršovo nám. u Sokolovny - cisterna 3000 l,

■ křižovatka ulic Václavská a Horova - kontejner 800 l,

■ Jungmanova (u pekárny) - kontejner 800 l,

■ nám. 5. května u DPS - cisterna 3000 l,

■ křižovatka ulic Spěšného a Jana Palacha - kontejner 800 l,

■ křižovatka ulic V Solníkách a Bernáškova - cisterna 3000 l,

■ Lidická u Domu služeb, Tesco - cisterna 3000 l,

■ Přemyslovská (u školky) - cisterna 3000 l,

■ křižovatka ulic Komenského a Levohradecká - kontejner 800 l.

Kromě toho, že kontejnery budou průběžně doplňovány, budou mobilní cisterny projíždět po třech okruzích městem a avizovat zvukově průjezd (tlampačem nebo houkáním):

1. okruh - ulicemi Obránců míru (od ul. Hálkova), 17. listopadu, Masarykova (po hotel Academic);

2. okruh - po Vrškách ulicemi Libušina, Vrchlického, Horova Vančurova, Legií;

3. okruh - Obránců míru, Zaorálkova, Smetanova.

Po celou dobu bude pro řešení nouzových situací a havárií k dispozici dispečink na tel. čísle 220 911 464. Doporučujeme udělat si předem přiměřenou zásobu vody pro potřebu domácnosti.

Na základě svých zkušeností z praxe v mikrobiologické laboratoři i neblahých zkušeností některých obcí v letošním roce si nad rámec oficiálního sdělení dovoluji upozornit na zvýšenou opatrnost při užívání vody z nádob a doporučuji pro pití výjimečně používat vodu balenou nebo převařenou. Provozovatel je i po takto veliké opravě připraven dodržet zdravotní nezávadnost, např. zvýšeným dávkováním chloru, nicméně opatrností nic nepokazíme a vyhneme se zbytečným obavám třeba z drobných nečistot, které se mohou po dlouhé odstávce do potrubí uvolnit.

Podáváme vám tuto zprávu a těšíme se, až to budeme mít za sebou.

Martin Štifter

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.