Připomněli jsme si 70 let od průjezdu transportu smrti

Ve čtvrtek 23. dubna 2015 proběhla v Roztokách série vzpomínkových připomenutí smutného výročí.

Letos uplynulo 70 let od transportu smrti, který naší obcí projel na konci dubna 1945. Kulatého výročí této tragické a pro Roztoky významné akce jsme tradičně vzpomenuli na Levohradeckém hřbitově, u památníku lidí, kteří obludný transport nepřežili.

Letošní program pietní vzpomínky zahrnoval vojenské pocty, které proběhly důstojně v režii Hradní stráže, položení věnců zástupci izraelského, německého a polského velvyslanectví a projev starosty Roztok Jana Jakoba. Přítomné pozdravil a úctu obětem válečné lítice vzdal také ministr české vlády Jiří Dienstbier, stejně tak učinil izraelský ambasador pan Gary Koren. Pietě přihlíželi roztočtí občané - pamětníci i veteráni druhého odboje, zástupci politických stran, zastupitelé, milá byla návštěva pana Kurhajce, starosty Klecan, paní Kořínkové, starostky Úholiček, či paní Zity Suchánkové, ředitelky našeho muzea.

Dojemnou a pozoruhodnou řeč pronesl plukovník Pavel Vranský, přímý účastník bojů druhé světové války. Apeloval na přítomné, aby zejména v současnosti, v době zjitřené mezinárodní situace, nezapomínali, jak snadno vznikne válečný konflikt, a aby se i svým malým dílem zasazovali o to, aby se právě připomínané válečné hrůzy už nikdy neopakovaly.

Nejmilejší a nejprocítěnější tečkou za touto částí pietní akce byla pak hymna v podání žáků naší základní školy. Dítka ze druhé a třetí třídy pod taktovkami učitelek Marie Kubánkové a Moniky Bromovské zazpívala píseň srdcem zrozenou, řečeno s klasikem, a zazpívala ji krásně.

Hostépietního aktu u židovského památníku na nám. 5. května: P Fuchsenhalter z německého velvyslanectví, izraelský velvyslanec p. Koren, ministr a senátor Dienstbier, plk. Vranský z Českého svazu bojovníků za svobodu a JUDr. Kraus, předseda Federace židovských obcí

Vpravo: Vnučka přednosty Najdra paní Zdeňka Žílová u pamětní desky na roztockém nádraží.

O chvíli později pokračovala vzpomínková slavnost u památníku roztockých Židů před radnicí. Přítomné oslovil starosta města a vzápětí předal slovo Tomáši Krausovi, představenému Federace židovských obcí. Ten vzpomněl jeden z neúděsnějších nacistických zločinů, holocaust, a poděkoval našemu městu za pravidelnou připomínku, která i mladší generaci spoluobčanů připomíná hrůzy v naší zemi dnes již nepředstavitelné. 

Třetí zastávkou čtvrteční pomyslné štafety bylo roztocké nádraží. Právě zde transport stál, zde se dohadoval tehdejší přednosta stanice Jan Najdr s nacistickým velením vlaku o tom, zda může transport setrvat v Roztokách a za jakých podmínek se tak stane, sem nosili roztočtí a žalovští občané potraviny, tady se snažili místní zdravotníci i ostatní občané co nejvíce ulehčit úděl převážených vězňů.

Ve dvoraně nádraží položili přítomní květinové dary k pamětnímu místu a se zájmem vyslechli krátký výklad paní Pavly Plaché z Historického servisu.

Dojemné bylo vystoupení vnučky zmíněného přednosty stanice z roku 1945. Paní Zdeňka Žílová na svého dědečka a na vše, co jí o Roztokách vypravoval, s pohnutím vzpomínala. 

Čtvrteční dopoledne bylo zakončeno - polévkou. Symbolické připomenutí jídla, kterým před sedmi desítkami let naši předkové a několik dosud žijících pamětníků pomáhali zuboženým vězňům, bylo v zámecké kafírně ProVás milou a neformální tečkou za velmi vydařenou akcí.

Děkuji všem, kdo se na organizaci důstojného vzpomínkového půldne podíleli: Českému svazu bojovníků za svobodu Praha-západ, Československé obci legionářské, S. Boloňskému, základní škole, Středočeskému muzeu, restauraci U Koruny, městské policii, dobrovolným hasičům a Technickým službám.

Největší dík však patří duši celého pietního ceremoniálu a autorce bezchybného scénáře, paní Kateřině Skutilové, vedoucí kanceláře starosty. Organizace této akce byla pro ni premiérou na radnici a rád píšu, že se jí zhostila bezvadně.

Tomáš Novotný
místostarosta Roztok

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Slavnostní koncert | Stanislav Boloňský
Výročí roku 2017 | Stanislav Boloňský
Divadélku Kvítko bude čtyřicet | Marie Bartulíková

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.