Příprava rozpočtu města na rok 2014

Nedávno proběhl na radnici seminář na téma tvorby rozpočtu města. Hlavním sdělením semináře bylo, že rozpočet města připravuje finanční odbor MÚ ve spolupráci s finančním výborem zastupitelstva. Jako členka finančního výboru s lehkou nadsázkou mohu konstatovat, že návrh rozpočtu v současném volebním období tvoří pan starosta Jakob (TOP 09) a pan místostarosta Jandík (ODS). Dřívější praxe byla taková, že finanční odbor připravil návrh rozpočtu v rozsahu tzv. provozních výdajů dle požadavku správců kapitol (provoz radnice, provoz příspěvkových organizací apod.) a rozdíl mezi navrhovanými příjmy a těmito provozními výdaji (tehdy zhruba kolem 15 mil. Kč, nyní je to podstatně více) byl určen na investice. O tom, na jaké investice a kolik bude v rozpočtu vyčleněno, se rozhodovalo na tzv. schůzce lídrů - představitelů všech politických uskupení zastoupených v zastupitelstvu města.

Než byla jakákoli investice lídry schválená, muselo vedení města ve spolupráci se správci kapitol dokládat, že je investice připravená (územní rozhodnutí, stavební povolení atd.). Nezřídka měli lídři i námitky proti „provozním nákladům“ města, které se při oprávněných námitkách ve výdajích snižovaly. Takto předpřipravený rozpočet projednal finanční výbor, pak rada města a po zveřejnění rozpočtu jej nakonec s většími či menšími úpravami projednalo zastupitelstvo města. Bylo to sice časově náročné, ale nikdo nemohl namítat, že byl při projednávání rozpočtu obejit.

Praxe současného vedení města v čele s panem starostou je zcela jiná a ne zcela transparentní. Návrh rozpočtu připravil pan starosta a pan místostarosta, nejprve jej schválila rada města ve středu 27. 11., poté byl v rychlosti svolán v pátek večer FV a v pondělí 2. 12. 2014 jako poslední možný den bude záměr rozpočtu 2014 vyvěšen dle zákona na úřední desce před jednáním zastupitelstva. Schůzka lídrů se z neznámých důvodů nekonala (zřejmě vedení města jejich názor především na investice nezajímá). Při projednávání návrhu rozpočtu 2014 na finančním výboru nikdo z členů neobdržel plán investic na další rok. Poměrně důležitý dokument při tvorbě rozpočtu nebyl k dispozici na FV ani minulý rok. Nakonec to bylo jedno, neboť schválený plán investic na rok 2013 se z cca 30 mil. ztenčil na polovinu z důvodů nepřipravenosti investic. Snad stejný osud nepostihne plánované investice na rok 2014, z nichž některé jsou v plánu od roku 2011, jako např. hřiště na Obránců míru (termín dokončení 2014) nebo rekonstrukce ulice Dobrovského, která už byla v plánu v roce 2012 a z plánovaných investic na rok 2014 asi z rozpočtu vypadla.

Doufám, že alespoň členové ZM plán všech potřebných investic města s komentářem obdrží na jednání ZM města a že se podaří do plánu investic zařadit např. rekonstrukci umývárny pro děti v MŠ či dovybavení zahrady v další MŠ za stejnou cenu jako jednodenní slavnosti u Vltavy spojené s propagací TOP 09, jako tomu bylo v letošním roce.

Jiřina Roškotová
zastupitelka a členka FV za DOST

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.