Připravuje se obnova okolí Levého Hradce

Listopadové jednání rady města, které se takřka přesně trefilo na roční výročí ustavujícího zasedání zastupitelstva (5. 11. 2014), se zase protáhlo do pozdních nočních hodin.

Levý Hradec
Levý Hradec | ilustrační foto | CC3

Významnou část jednání zabrala prezentace návrhu na celkovou obnovu zázemí Levého Hradce, kterou inicioval místostarosta Tomáš Novotný a kterou radním představili autoři, architekti E. a O. Smolíkovi. Studie zahrnuje výstavbu kolumbária, zřízení rozptylové loučky a celkovou obnovu západní části pozemků kolem hřbitova. Město se dohodlo se soukromým vlastníkem pozemků na výměně a vypořádání některých částí a součástí vzájemné dohody je to, že město pozemky soukromníka oplotí a zajistí mu na ně přístup. Tato dohoda umožní městu, aby zkultivovalo celou západní a severozápadní část levohradeckého areálu. Studie bude přetvořena v projektovou dokumentaci a na jaře 2016 by město mohlo požádat o dotaci.

Rada schválila několik zadání výběrových řízení, mimo jiné na obě připravované mateřské školy, malou montovanou pro 25 dětí v prostoru za městskou knihovnou, a větší, montovanou nebo modulovou, na Palackého (namísto pronajaté současné). Rada rozhodla také o zpracovateli 

Podrobně se radní informovali o stavu dokončovaných komunikací, zejména ulice Jana Palacha, která je veřejnosti nejvíce „na očích“ a na kterou mají občané – tak, jak je tomu asi u každé větší stavby – velmi rozdílné názory.

Dubečnice pro 850 lidí

Listopadové zasedání roztockého zastupitelstva se uskutečnilo den po státním svátku, ale účast to nijak nepoznamenalo. Ke konci dlouhého, skoro pětihodinového jednání nás bylo dokonce dvacet.

Dvě hodiny trvaly úvodní dva body. Za účasti zástupců veřejnosti se mluvilo o právě dokončené stavbě ulice Jana Palacha a o sporných místech, které tato stavba má. Některé drobnosti (louže, která zůstává na sousední staré části Tyršova náměstí) budou odstraněny, výsadba stromů v týdnu kolem zasedání právě probíhala, a o zeleném pásu, jeho existenci a osazení se povedou debaty ještě možná pár let a stejně dlouho budeme hledat optimální podobu – zda tam má být jen tráva, tráva a keře, keře a mezi nimi oblázky apod. Květinové záhony jsou už vysázeny a na jaře se přesvědčíme o nápaditosti těch, kteří je navrhovali, a také o tom, jak se lidé dovedou k hezkému kousku ulice chovat.

Hlavním bodem programu bylo konečné rozhodnutí o podobě Dubečnice. Právní rozbor, který si zastupitelé vyžádali, jasno samozřejmě do věci nevnesl a v diskusi se ukázalo, že každý si z něj vybral to, co podporovalo jeho názor. Ve hře byly v zásadě dvě varianty – elegantnější a účelnější návrh architektů z firmy DGGG, který ovšem vyžadoval drobnou změnu územního plánu, a varianta vytvořená v souladu s platným územním plánem. Obě počítají s cca 850 obyvateli a v obou případech nám hrozí pokus investora o vymáhání (údajně) ušlého zisku a míru rizika v jednom či druhém případě neumí odhadnout asi nikdo. Většina zastupitelů po dlouhé debatě a trojím hlasování nakonec nešla do komplikovanějšího procesu otevření územního plánu a smířila se s variantou, která přímočaře a v souladu s platným územním plánem míří k vytvoření plánu regulačního.

Delší dobu se vedla diskuse i kolem rozpočtových změn a hlavně kolem plateb za silnice, kde se stále nemůžeme dobrat toho, kolik nás vlastně silnice – v porovnání s přijatým rozpočtem – stojí. Diference je zřejmě ukryta ve službách (technický dozor, projekce apod.), které v rozpočtu nebyly, celková bilance rozpočtu je však už natolik příznivá, že to výsledek hospodaření neohrozí.

Město bude nejspíš o půl hektaru menší. Vyhověli jsme žádosti obce Úholičky a chceme jim prodat kus náplavky u řeky na samém konci žalovského katastru. Úholičky se tak konečně dostanou k řece (paradoxně s ní vůbec nesousedily) a nám se skoro 700 tisíc na pozemek, který nám asi k ničemu nikdy nebude, hodí. Záměr prodeje je vyvěšen a k dohodě patrně dojde v krátkém čase.

Asi půl hodiny jsme diskutovali také kolem strategického plánu na následujících deset let. Ani ne tak o jeho obsahu či potřebnosti, ale hlavně o tom, že jakýkoli strategický dokument či přehled (pasporty komunikací nebo sítí) musí být neustále opravován a doplňován, aby se nestal zbytečným balíkem papíru někde ve skříni.

Jaroslav Huk
místostarosta
 

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.