Připravují se investice na příští rok

Ve středu 9. září jednala rada bez místostarosty Novotného v šesti. Měla před sebou obvyklých třicet bodů. Diskutovala a rozhodovala o nich skoro do 21 hodin.

Několik bodů se týkalo probíhajících investičních akcí. V době, kdy vyjde toto číslo Odrazu, bude patrně už před dokončením ulice Řadová a křižovatka ulic Třebízského a Žirovnického a součástí ulic bude i nové osvětlení.

Z územních dokumentací bylo upraveno zadání studie na využití lokality kolem přívozu a schválena byla smlouva na pořízení regulačního plánu pro oblast, která je označena jako Horní Žalov (od křižovatky Lidické a Přemyslovské po bývalý areál Barumu).

Schváleno bylo zpracování projektové dokumentace pro čtyři ulice staré části Žalova, které nemají zpevněný povrch (Mühlbergerova, Pilařova, Krásného a Příčná), a konečně bylo schváleno také pořízení projektové dokumentace na odkanalizování těch částí města (s výjimkou ulice V Potokách), kde dosud kanalizace není.

Z početných podnětů z jednání komisí je pro město patrně nejdůležitější záměr výstavby komplexu bytových domů v areálu Nádražní. Investor doložil všechny podklady, dodatečně vyžádané krajským úřadem, a splnil požadavky města (mj. na řešení dopravní situace, úpravy přední řady budov, vjezdu do areálu, přístupu z horní části města), a tak rada vyslovila s tímto záměrem souhlas.

Jak na neplatiče za odpady

Program zářijového zasedání zastupitelstva byl docela krátký, ale zastupitelů se sešlo dvacet a živě diskutovali až do půl desáté.

Patrně nejdůležitějším krokem bylo schválení zadání regulačního plánu na Tiché údolí. Předběžná dohoda s investorem, který má v úmyslu stavět kolem Maxmiliánky, naznačuje, že proces schvalování tohoto regulačního plánu by neměl být konfliktní.

Dlouho se diskutovalo o rozpočtu. Výběr daňových příjmů se lepší a pro stav rozpočtu je příznivou zprávou i to, že některé investice se letos již nestihnou. Jde především o rekonstrukci obecního domu čp. 286 v Jungmannově ulici a rekonstrukci části Smetanovy ulice. Kontrolní výbor, který prováděl kontrolu hospodaření s odpady, konstatoval nepříjemnou věc - mnozí občané za odpady neplatí. Jak na to? Budeme více připomínat, posílat lístky i do schránek a v jasných případech bude nutná i represe.

Na závěr zasedání podal místostarosta Novotný zprávu o tom, že se podařilo čestně uzavřít jednu smutnou kapitolu roztocké historie. Z Roztockého háje byly vyzvednuty tělesné ostatky třiceti německých vojáků, popravených v roce 1945. Byly předány do Chebu, kde jsou pietně uloženy ostatky německých vojáků padlých na našem území.


Jaroslav Huk
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.