Problémy s poštou na pokračování?

Děsivé a pravidelné fronty na místní poště už rozzuřily na sklonku minulého roku 2012 stovky občanů, a tak jsem považoval za svou povinnost redaktora a zastupitele vyvolat za pomoci starosty jednání s cílem označit příčiny tohoto neblahého stavu a pokusit se nastínit možná řešení...

Nemusíme chodit kolem horké kaše. Odpovědný může být pouze ten, kdo je vybaven nějakou rozhodovací pravomocí: MV, ČTÚ, generální ředitel s. p. Česká pošta a šéf odboru České pošty Kladno, kam roztocká pošta od 1. 10. 2005 spadá...

Vždyť přece pošta není žádná moderní vymyšlenost - funguje všude na světě třetí století!

Vraťme se trochu do historie:

,,Pošta byla kdysi vymyšlena jako „zařízení k dopravě věcí a osob“. Dělila se na poštu listovní (psaní, noviny, tiskopisy, vzorky zboží, peněžitá psaní a poukázky, balíky atd.), poštu povozní (osoby a jejich zavazadla, zboží, peněžní zásilky, skvosty, cenné papíry, peněžité zásilky atd.) a poštu mezinárodní. Ta se řídila bernskou smlouvou (r. 1874), lisabonskými (1885), vídeňskými (1890), washingtonskými (1890) aj. ujednáními. Pošta byla úctyhodnou institucí. Stát ji považoval za jeden z pilířů své existence. Byla řízena ministerstvem pošt a telegrafů a jakékoliv pokusy o „úsporný“ přístup, tj. sloučení s ministerstvem železnic v jediné ministerstvo dopravy byly ve 20. a 30. atd. letech striktně odmítány. Obě instituce také perfektně fungovaly (ostatně tam taky nepřijali každého, kdo šel náhodou kolem). Např. v r. 1931 měla pošta 47 708 zaměstnanců, dopravila 998 328 983 listovních zásilek a 31 164 088 balíků. To vše převážně pěšky nebo na kole, neboť automobilová doprava se soustředila hlavně na dopravu osob (toho roku přepraveno 6 574 135 osob) a pracovalo v ní pouhých 920 zaměstnanců. Nezapomeňme si připomenout, že v té době žilo v republice 14 726158 obyvatel.

V Roztokách byla první pošta otevřena v r. 1858. Jako všude - naproti nádraží, v domě č. 22. (Nač tisíce dnešních náklaďáků, když mohl denní poštu PŘES ULICI odvézt zřízenec na dvoukoláku.)“

Většina roztockých starousedlíků pamatuje ještě poštu na konci Nádražní ulice (cca 20 m před Kroupkou). Ta se v r. 1967 přestěhovala na Tyršovo náměstí do tzv. Illichova domu. Byly to podmínky nedůstojné tak velkého města, a tak tři starostové, Odraz i Trigema usilovaly o výstavbu nové moderní pobočky. To se podařilo v r. 2009. (Viz článek téhož autora v Odrazu č. 11/2007.)

Vše svědčilo o tom, že nic nebrání tomu, aby nová moderně řešená pobočka sloužila na úrovni doby a k spokojenosti roztockých občanů. Nějaký čas tomu tak skutečně bylo, ale pak přišel podzim 2012 a vše sklouzlo do stavu před jejím otevřením...

Zdá se, že stát už zdaleka (bohužel) nepovažuje Českou poštu za bůhvíjak významnou instituci. Po zrušení Ministerstva informatiky (2006) ji ,,zaparkoval“ na Ministerstvo vnitra (MV). To má však jistě jiné priority, a tak by další putování státního podniku Česká pošta po ,,státním zvěrokruhu“ mohlo pokračovat. Poštu ale neřídí jen to, či ono ministerstvo, ale i Český telekomunikační úřad (ČTÚ) jako regulátor poštovních služeb: pošta musí např. fungovat na celém území státu, musí poskytovat srovnatelné služby a jejich dostupnost atd. Česká pošta je státní podnik provozující poštovní služby na území České republiky a se zhruba 33 tisíci zaměstnanci je největší českou firmou podle počtu zaměstnanců!

Zdá se ovšem, že stát si moc s Českou poštou neví rady, o čemž svědčí i fakt, že Česká pošta má za posledních devět let pátého generálního ředitele... To vede k neustálým změnám koncepce, nadbytku nových (a) sporných úkolů, které lze na pobočce našeho typu (u tří okýnek) zvládnout jen s velkými obtížemi. V únoru přesto započalo jednání mezi starostou J. Jakobem, ředitelkou místní pobočky České pošty Ing. Terezou Tlapalovou a manažerem obvodu Kladno Ing. Pavlem Vaníčkem.

Obsahem jednání byly tři okruhy problémů:

1) Rozvážení (nerozvážení) zásilek, kdy lidé dostávají lístek s tím, že nebyli doma zastiženi, ač doma evidentně byli.

Ing. Vaníček vysvětlil, že je to způsobeno nedostatečnou kapacitou rozvozové služby, kdy má pošťák v průměru cca 15 vteřin na to, aby jednu zásilku vyřídil, což není reálně v lidských silách. Na jednání bylo dále panem Vaníčkem přislíbeno perspektivní řešení, které by dle jeho slov mělo být spuštěno v průběhu následujících max. tří měsíců. Tímto řešením měl být nový systém rozvozu zásilek ze sběrného depa v Rudné. Tento systém by dle jeho slov měl celou logistiku výrazně zefektivnit jak z hlediska jejich nákladů, tak z hlediska lepší služby jejich zákazníkům.

2) Proč jsou na poště takové dlouhé fronty a proč je doba odbavení klientů tak dlouhá?

Ing. Vaníček vysvětlil, že se jedná o ne zcela systémové opatření z centra pošty, kdy na základě nějakých vnitřních kritérií seškrtali mnohá tabulková místa. To se dotklo i roztocké pobočky. Pan Vaníček navrhl krátkodobé a dlouhodobé řešení. Krátkodobé spočívá v tom, že dal vedoucí místní pobočky volnou ruku v tom, kdy si bude brát na výpomoc brigádnice tak, aby pokryla období, kdy je na poště největší nápor. Z hlediska dlouhodobého přislíbil, že najde tabulkové místo, které převede do roztocké pobočky v termínu cca květen/ červen letošního roku.

3) Systém front.

Nynější systém front (kolik okýnek je otevřeno, tolik front se tvoří) je nelogický a vytváří nervozitu mezi čekajícími klienty České pošty. Vedoucí pobočky slíbila, že systém front přehodnotí. Pan Vaníček konstatoval, že pošta nemá prostředky, aby nakoupila odbavovací systém s pořadovými čísly, proto jsme se dohodli, že bude zaveden systém á la odbavování cestujících na hlavním nádraží v Praze (jedna fronta a první klient v pořadí jde k okýnku, které se uvolní).

Je konec května, a tak je myslím ten pravý čas se zeptat, co z příslibů odpovědných zástupců pošty bylo do této chvíle realizováno? Proto jsem se vydal za vedoucí místní pobočky Ing. Terezou Tlapalovou a zaznamenal její odpovědi na řešení výše uvedené problematiky.

• 1) Od 1. 7. bude zaveden avizovaný centrální svoz zásilek ze sběrného depa v Rudné na jednotlivé pobočky.

• 2) Od 1. 7. bude zvýšen počet tabulkových míst, takže tento problém by měl být vyřešen.

• 3) Problematika řešení systému front -z nichž oba mají své přednosti i nevýhody -nebyla v této chvíli řešena.

Odpovědi zástupců krajské i místní pobočky jsou jasné - dá se říci, že dostáli svému slibu. Dál však jejich pravomoc nesahá - ostatně stejně tak momentální vliv představitelů města.

Zda tato dílčí opatření přinesou kýžená zlepšení bez centrálního ujasnění role České pošty na vládní úrovni, je ve hvězdách.

(Zatím můžeme jen např. pochybovat, zda centrální každodenní svoz zásilek z Rudné do Roztok (22 km) je opravdu tak ekonomicky výhodný... atd. A není na místě se utěšovat, že nám to může být jedno - hlavně když to ,,bude fungovat“ -pošta je státní a její činnost platíme ze svých daní a v poplatcích za služby... A není nikde napsáno, že pošťák na cestě z Rudné rozveze všechny balíky na adresu domácností a zmizí obvyklé lístečky ,,nebyl jste zastižen“, takže vám nezbude nic jiného, než se vydat na poštu do fronty ..atd.) Obávám se, že příběh Česká pošta zdaleka nekončí.

Ladislav Kantor

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Slovo starosty | Jan Jakob
Malá roztocká polemika | Stanislav Čáslavka
Historie není černobílá | Stanislav Boloňský

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.