Proč úvěr na dostavbu ZŠ?

V roce 2013 bylo v rozpočtu města celkem 50 mil. Kč, určených výhradně na dostavbu školy v Roztokách. Veřejnou zakázku na dostavbu školy získala firma Metrostav, která se smluvně zavázala postavit školu za zhruba 70 mil. Kč. Městu chybělo 20 mil. Kč na dostavbu školy a asi 10 mil. Kč na vybavení a venkovní hřiště. Koncem června 2013 byla podána žádost o dotaci na MF ČR a zároveň zveřejněna výzva k podání nabídky v nadlimitní veřejné zakázce dle zákona o veřejných zakázkách a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na výběr poskytovatele úvěru na zajištění financování dostavby objektu ZŠ Roztoky. Město dotaci na dostavbu školy obdrželo ve výši 49,5 mil. Kč a zastupitelstvo města ji na srpnovém zasedání přijalo. V rozpočtu města bylo v tento okamžik bezmála 100 mil. Kč na dostavbu školy. Potřeba jakéhokoliv úvěru na dostavbu školy i jejího vybavení byla zbytečná, výběrové řízení na poskytovatele úvěru na zajištění financování dostavby školy mohlo být v řádném termínu zrušeno. Nestalo se tak, výběrové řízení proběhlo. Na zářijovém zasedání ZM pověřilo OSRMŽP přípravou úvěrové smlouvy s vítězným uchazečem a pan starosta všem zastupitelům vysvětlil nutnost uzavření úvěrové smlouvy z důvodu rizika neobdržení plné výše státní dotace vzhledem k nejisté politické a rozpočtové situaci. Každopádně v rozpočtu města na dostavbu školy bylo 80 mil. Kč, takže i bez rizikové části přidělené dotace město na dostavbu školy mělo. Lhůta pro zrušení výběrového řízení bez sankcí na poskytovatele úvěru na dostavbu školy uplynula.

Do konce roku 2013 nebyla úvěrová smlouva podepsána a zároveň v materiálu pana starosty ke schválení uvěrové smlouvy z prosince 2013 je uvedeno, že úvěr na dostavbu školy město de facto nepotřebuje. K jednání o úvěrové smlouvě a získání již nepotřebného úvěru došlo až na březnovém zasedání

ZM tohoto roku. Navržené usnesení s tímto textem znělo: „ZM souhlasí s uzavřením úvěrové smlouvy v přiloženém znění a průběh čerpání úvěru s ohledem na reálné potřeby stavby plně ponechává v kompetenci vedení města. Vedení města bude radu města průběžně o čerpání a splácení úvěru informovat.“ Na návrh opozice bylo toto usnesení upraveno, neboť nakládat s čerpáním 50 mil. úvěru dle uvážení vedení města je bez souhlasu ZM trestné. To si zřejmě pan starosta jako předkladatel usnesení neuvědomil.

Dle právního posouzení advokátní kanceláře hrozí městu za zrušení výběrového řízení pokuta až do výše 20 mil. Kč a podpisem jakékoliv varianty úvěrové smlouvy finanční škoda. A kdo je za to zodpovědný? Zřejmě nikdo, konalo se přece v zájmu dostavby školy a snížení rizik...

Jiřina Roškotová
zastupitelka za D.O.S.T, členka finančního výboru ZM

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Slovo starosty | Jan Jakob
Mít, či nemít školní pavilon? | Stanislav Boloňský
Slovo starosty | Jan Jakob
Poděkování Aleně Gabal'ové | Zdeňka Pechačová
Březnové zastupitelstvo | Stanislav Boloňský

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.