Projekt Bezpečná škola

V rámci dotačního programu Primární prevence, vyhlášené Středočeským krajem, škola požádala o dotaci na program, který budeme realizovat od dubna 2018 do června 2019. Cílem projektu je zrealizovat dlouhodobý program zaměřený na předcházení rozvoje rizik, která směřují zejména k rizikovým projevům v chování žáků

v naší škole. Naším dlouhodobým cílem je zajištění efektivní primární prevence, jež pomůže těmto rizikům předcházet, případně je včasně a efektivně řešit.

S velkým nárůstem počtu žáků ve škole a nedostatkem prostoru dochází v tomto prostředí ke zvýšené psychické zátěži nejen pedagogů, ale i žáků školy. Tato situace se nejen zdá, ale již je v současnosti riziková nejen z hlediska možného nárůstu sociálně nežádoucích jevů, ale i rizik kolem bezpečného klimatu ve škole i rizikového chování žáků.

Velkou pozornost chceme věnovat žákům 1. stupně, protože ty si škola může ještě postupně vychovat tak, aby pro žáky bylo standardem dodržování určitých norem a pravidel. Nebude opomenuta ani práce s žáky 2. stupně. Stejnou pozornost chceme věnovat i práci s rodiči, protože i ty si můžeme naklonit ke spolupráci.

Spolupracujícími organizacemi budou Život bez závislostí, o. p., Magdaléna, Jules a Jim, z.s., a Odyssea, z.s.

M. Bartulíková

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Jaro v Havlíčkově | Fialová Hana
Poslední zvonění | Jaroslav Huk
Škola | Vít Calta
Roztocké lithium | Michal Hadraba

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.